Uitgelicht: serie Twijfel en Keuze

VUvereniging organiseerde samen met de Oecumenische Streek Gemeente Kortenhoef een lezingenreeks met het thema: Twijfel en Keuze. Samen met sprekers werd in een aantal bijeenkomsten een zoektocht gedaan naar het omgaan met twijfels en het maken van keuzes op diverse terreinen zoals de psychologie, economie en literatuur.

Angela RoothaanDe eerste lezing was van Angela Roothaan, universitair docent praktische filosofie, waarin ze sprak over Twijfel en Keuze in de filosofie. In haar betoog pleitte ze er voor om de persoonlijke ervaring meer serieus te nemen. Ze sprak over het principe van autoriteit waarbij ze verwees naar de filosoof Descartes “die voorstelde om op te houden met het vertrouwen op autoriteit, en alles wat we geleerd hebben in twijfel te trekken om datgene te vinden dat in zichzelf zeker is".
Mathias Smalbrugge, hoogleraar van de faculteit Godsdienstwetenschappen, richtte zich in zijn lezing op de existentiële en theologische twijfel.
Bert Keizer sprak over twijfel in de medische wetenschap.
Jannah Loontjens heeft tenslotte in haar lezing het thema betrokken op de literatuur en het schrijverschap.

Alle afleveringen van de debatreeks Twijfel en Keuze:

  • 20 september 2015: Twijfel en Keuze in de filosofie met Angela Roothaan: lees hier het verslag van deze lezing.

  • 15 november 2015: Twijfel en Keuze in de theologie met Matthias Smalbrugge

  • 21 februari 2016: Twijfel en Keuze in de medische praktijk met Bert Keizer

  • 8 mei 2016: Twijfel en Keuze in de literatuur met Jannah Loontjes