Martin Luther King Jr. Lezing

 
De geweldloze strijd van Martin Luther King voor gelijkberechtiging is tot op de dag van vandaag een bron van inspiratie. Met zijn toespraken enthousiasmeerde hij velen en wist hij bruggen te slaan en verzet weg te nemen. In 1965 ontving King aan de VU het eredoctoraat in de Sociale Wetenschappen, drie jaar later werd hij in Memphis, Tennessee doodgeschoten. Deze lezing is ter nagedachtenis aan zijn werk en ter inspiratie voor de heersende tijdgeest.
 

2017: Nasrdin Dchar

Met de titel 'Een droom voor iedereen' hield acteur Nasrdin Dchar een pleidooi voor saamhorigheid in onze diverse samenleving om polarisatie en angstcultuur tegen te gaan.

2015: Lodewijk Asscher

Lodewijk Asscher, vice-premier en minister van Binnenlandse zaken en werkgelegenheid, hield in april 2015 de MLK lezing. "Gelijke rechten betekent niet gelijke kansen."

2014: Rev. Mpho Tutu

Mpho Tutu, dochter van aartsbisschop Desmond Tutu, sprak over de traditie van geweldloosheid.

2013: Mary King

prof. dr. Mary King, hoogleraar aan de Peace University van de VN te Costa Rica, benadrukte de diepe wortels van geweldloosheid.

2011: Jan Peter Balkenende

Voormalig minister president Jan Peter Balkenende hield op het podium een warm pleidooi voor ‘wij’ in plaats van ‘ik’

2010: Jesse Jackson

Rev. Jesse Jackson hield met zijn betoog 'Keep hope alive' de zaal in de ban

2009: Paul Scheffer

Paul Scheffer was de tweede in deze serie lezingen. Zijn titel: 'Een emancipatie zonder einde: Martin Luther King en wij'

2008: James Kennedy

Veertig jaar na de dood van Martin Luther King beet professor James Kennedy de spits af van deze nieuwe serie lezingen

 
De Martin Luther King Lezing komt tot stand in samenwerking met:

VUvereniging   VU Maatschappelijke Profilering   Stichting MLK Lezing   Justice and Peace Nederland