2011: Jan Peter Balkenende

Over de inspiratie van King

 
Gespreksleiding:
Gijs Wanders
In samenwerking met: r.k. spiritueel centrum De Boskant, Den Haag

Jan Peter Balkenende"Martin Luther King was en blijft een icoon", zegt Jan Peter Balkenende over zijn grote inspiratiebron. Balkenende was gastspreker tijdens de vierde Martin Luther King lezing in Den Haag. De oud-minister president hield op het podium een warm pleidooi voor ‘wij’ in plaats van ‘ik’.

Opkomende mondiale problemen
Martin Luther King vierde een geweldloze strijd tegen ongelijkheid, refereerde Balkenende. “Wij hebben onze eigen hedendaagse strijd. De uitdagingen waar onze generatie voor staat, zijn groot. De wereld herstelt langzaam van de financiële en economische crisis. Klimaat-, voedsel-, en watercrisis zijn opkomende problemen die geen enkel land alleen kan oplossen.” Dat vraagt volgens de oud premier om een mondiale actie met een morele component: het vermogen ‘mij’ in ‘jij’ om te zetten.

Balkenendenorm nieuwe stijl
In het Haagse spiritueel centrum de Boskant pleitte Jan Peter Balkenende niet alleen voor meer samenwerking maar ook voor het belang van de ander in ons eigen gedrag en bij onze eigen handelingen. Je eigen verantwoordelijkheid nemen, daar gaat het om. “Het valt mij op dat er in kranten nog steeds gesproken wordt over de Balkenendenorm,” zo sprak hij. Daar heb ik op zich geen bezwaar tegen, maar ik zou er graag een andere invulling aan geven. De nieuwe Balkenendenorm houdt wat mij betreft verband met verantwoordelijkheid, rekenschap en onbaatzuchtigheid. Het is een norm over karakter, want daar komt het nu meer dan ooit op aan. Laten we daarom karakter tonen.”


Hieronder is het videoverslag van deze lezing te bekijken.