Martin Luther King Jr. lezingen

2017: Nasrdin Dchar

Met de titel 'Een droom voor iedereen' hield acteur Nasrdin Dchar een pleidooi voor saamhorigheid in onze diverse samenleving om polarisatie en angstcultuur tegen te gaan.

2015: Lodewijk Asscher

Lodewijk Asscher, vice-premier en minister van Binnenlandse zaken en werkgelegenheid, hield in april 2015 de MLK lezing. "Gelijke rechten betekent niet gelijke kansen."

2014: Rev. Mpho Tutu

Mpho Tutu, dochter van aartsbisschop Desmond Tutu, sprak over de traditie van geweldloosheid.

2013: Mary King

prof. dr. Mary King, hoogleraar aan de Peace University van de VN te Costa Rica, benadrukte de diepe wortels van geweldloosheid.

2011: Jan Peter Balkenende

Voormalig minister president Jan Peter Balkenende hield op het podium een warm pleidooi voor ‘wij’ in plaats van ‘ik’

2010: Jesse Jackson

Rev. Jesse Jackson hield met zijn betoog 'Keep hope alive' de zaal in de ban

2009: Paul Scheffer

Paul Scheffer was de tweede in deze serie lezingen. Zijn titel: 'Een emancipatie zonder einde: Martin Luther King en wij'

2008: James Kennedy

Veertig jaar na de dood van Martin Luther King beet professor James Kennedy de spits af van deze nieuwe serie lezingen