Verbinden, verbanden, verbonden

Lezingenserie in Kortenhoef

Wat betekent het om te leven in een Connected World, een wereld waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is?
Volgens onderzoek behoren Nederlanders tot de gelukkigste mensen op deze aarde. Daarnaast wijzen tv-spots op de groeiende eenzaamheid: één op de drie mensen voelt zich eenzaam. We leven in een almaar complexer wordende samenleving, met wereldwijde sociale netwerken die onderlinge communicatie makkelijker maken dan ooit.

Op welke wijze is de moderne mens verbonden met anderen? We liken elkaar op Facebook, maar voelen we ons echt met die ander verbonden? Was het vroeger beter? Voelen we ons verbonden met het vaderland? Speelt de geschiedenis daarin een rol? Mag deze daarin een rol spelen?

En hoe zit het met de steeds kleiner wordende kerkgemeenschappen? Welke rol spelen zij of is hun rol uitgespeeld terwijl aan de andere kant religie booming is. Hoe doen moslims dat in onze multiculturele samenleving? Wat kunnen we van hen leren?

Annelies VerbekeVerbindt kunst mensen met elkaar? Hoe dan? 

Ook zijn we verbonden met ons voorgeslacht en met degenen die na ons komen. Welke rol spelen voorouders (aartsvader- en moeders) en ‘grote’ inspirerende mensen in ons dagelijks bestaan? In hoeverre voelen we ons verbonden met mensen uit andere sociale klassen, andere landen, andere culturen? Leven we in verbinding met hen of wordt de afstand juist groter?

Sprekers

Sprekers in deze serie zijn onder andere Annelies Verbeke, Vrije Schrijver VU (17 maart 2019) en Mirjam-van-VeenMirjam van Veen, VU-hoogleraar kerkgeschiedenis (17 februari 2019).

Toegang / aanmelden

Datum: vanaf 16 september elke derde zondagmorgen van de maand 
Tijd: van 11:15 - 12:45 uur 
Locatie: Oude Kerkje, Kortenhoefse Dijk 168, Kortenhoef.
Toegang: € 10,- aan de zaal te voldoen , leden VUvereniging vrij 

Aanmelden niet nodig.

Over de lezingen in Kortenhoef

VUvereniging organiseert al jaren lezingenseries in Kortenhoef.
Wetenschappers, kunstenaars, theologen, economen, artsen en ook bijvoorbeeld VU Vrije Schrijver Ernest van der Kwast, hebben bijdragen geleverd aan diverse mooie thema’s die centraal stonden.

Een aantal terugblikken: 


Connected World
 is het 2018/2019 jaarthema van de Vrije Universiteit.  

Deze lezingenserie wordt georganiseerd in samenhang met de Nesciolezingen van OSG Kortenhoef