Waar blijft de ziel?

Terugblik op de lezing van Bert Keizer

Op 4 april organiseerde VUvereniging in samenwerking met PKN Bergen een bijeenkomst met Bert Keizer over zijn boek: Waar blijft de ziel?. Zo'n tachtig geïnteresseerden waren naar de Ruïnekerk in Bergen gekomen om de lezing bij te wonen.

BertKeizerZiel1Bestaat de ziel? Over het onderwerp wordt al eeuwen lang gesproken. Onder meer Homerus, Plato, Descartes, Spinoza en zijn geliefde Wittgenstein gingen Bert Keizer voor. Tegenwoordig richt de discussie zich vooral op neuronen. Dick Swaab stelt bijvoorbeeld dat de geest de uitkomst is van het functioneren van miljoenen hersencellen. Bert Keizer ergert zich aan deze interpretatie en noemt neurologen zoals Swaab ‘neurosofen’. 

Keizer spreekt zich tijdens de lezing dan ook kritisch uit over de manier waarop neurologen tegen het bestaan van de ziel aankijken: “Tot nog toe is er nog niemand in geslaagd om de alledaagse werkelijkheid van geestproductie door het brein op zodanige wijze te formuleren dat er geen heilloze verwarring uit ontstaat.”

BertKeizerziel2Na de pauze ontstond een levendige discussie over dit controversiële onderwerp. Verschillende vragen passeerden de revue: “Nemen de neuronen in de hersenen de beslissingen of doet mijn geest dat?” “Wat is dan die geest?” “Bestaan bijna dood ervaringen?” Volgens Bert Keizer bestaan deze ervaringen niet.

Aan het eind van de avond waren nog lang niet alle vragen beantwoord, hetgeen gezien het onderwerp ook onmogelijk zou zijn. Gastheer Boddendijk maakte een einde aan de discussie. Afsluitend beloofde Bert Keizer dat hij volgend jaar terug komt om te spreken over zijn nieuwe boek Vroeger waren we onsterfelijk’.