Waarheid en wijsheid volgens Manuela Kalsky

Manuela Kalsky, bijzonder hoogleraar Theologie en Samenleving (VU), gaf 17 september een inspirerende lezing in Kortenhoef over de veranderende invulling van waarheid en wijsheid door (religieuze) tradities.

Pluriformiteit
Het levensbeschouwelijke landschap in Nederland is in korte tijd zeer pluriform geworden. Veel Nederlanders hebben afscheid genomen van traditionele religieuze ideeën over wat waarheid is. Dat geldt voor zowel atheïsten en agnosten als voor mensen die hun zingeving in verschillende religieuze tradities zoeken. Volgens Kalsky is Europa daarnaast een eiland te midden van de andere werelddelen waar de belangstelling voor religie juist enorm toeneemt.

Eigentijdse invulling
Niet alleen buiten de religieuze tradities klinkt de roep om een eigentijdse invulling van wat waar en van betekenis is voor je leven. Ook binnen de tradities is men bezig met een eigentijdse invulling van waarheid en wijsheid. Kalsky illustreert dit met werk van Joodse denkers als Martin Buber en Emanuel Levinas en christelijke theologen als Karen Armstrong die zeer recent een eredoctoraat aan de Vrije Universiteit in ontvangst nam.

Over Manuela Kalsky
Manuela Kalsky is bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit. De leerstoel, vernoemd naar de Dominicaanse theoloog Edward Schillebeeckx, wil in zijn geest theologie en samenleving met elkaar verbinden. Tevens is zij directeur van het DSTS en van project W!J, en zette zij samen met Bureau Intermonde en het ministerie van VROM de multimediale website Nieuwwij.nl op. Zij schreef onlangs samen met André van der Braak de bundel 'Tussen waarheid en wijsheid'. In het boek worden de gespannen verhoudingen tussen waarheidsclaims van verschillende religies in een multiculturele wereld geduid. 

Foto’s: Annette Kempers