Terugblik: We zijn wel erg sterfelijk tegenwoordig

Er is behoefte aan 'arts-verzachters'

Bert-Keizer_Amphion_25102017
Op 25 oktober kwamen een kleine 200 mensen naar het Amphia ziekenhuis in Breda om de lezing van Bert Keizer bij te wonen. Het publiek bestond uit leden van VUvereniging, artsen, verpleegkundigen, verpleeghuisartsen en -medewerkers, medewerkers van hospice en thuiszorg en een breed publiek van geïnteresseerden.

Bert-Keizer_Amphion_25102017-3Op een luchtige, humoristische en altijd respectvolle wijze bespreekt Bert twee casussen, gebaseerd op het centrale thema van de avond: diagnostische verslaving. De eerste is die van een man van 96 die tot twee keer toe in huis valt en beide keren wordt opgenomen op de eerste hulp en allerlei onderzoeken moet ondergaan.
De tweede casus gaat over een oudere vrouw met geheugenklachten. Het is vooral de dochter die zich zorgen maakt. Vele testen en onderzoeken volgen om tot een diagnose van een bepaalde mate van dementie te komen.
Over het algemeen kun je zeggen dat de specialist tot een diagnose wil komen en de verpleeghuisarts vooral palliatieve zorg wil verlenen, zodat de patiënt comfortabel mag overlijden.
 
Bert constateert dat de 19e-eeuwse hygiënisten ervoor hebben gezorgd dat wij gezond ouder kunnen worden: gezonde voeding en een schone omgeving. Sterfbedden kennen we niet, wel ziektebedden. Maar, zegt Bert, de palliatieve zorg – waarbij de nadruk ligt op een comfortabel levenseinde – is in opkomst en heeft de maatschappelijke interesse. Hij noemt daarbij de werkwijze van de NVVE, de levenseindekliniek en de discussie rondom het voltooid leven.

Na de pauze gaan de vragen over de procedure rondom euthanasie, psychiatrische problemen, geestelijke verzorging en de rol van de wilsverklaring. En ook over het belang van een diagnose, want een patiënt wil weten wat hij heeft. “Care heeft soms ruzie met cure”, zegt Bert.

Er is behoefte aan ‘arts-verzachters’. Dat zijn oudere artsen met een ruime levenservaring. Tijdens de opleiding tot arts is het van belang te leren invoelend te zijn. Want, naast alle slimmigheid, willen de patiënten ook dat de artsen om hen geven.

Bert-Keizer_Amphion_25102017-4

In samenwerking met Amphia Ziekenhuis en boekhandel van Kemenade en Hollaers.