Een ondernemer en een professor over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Op 12 maart traden ondernemer Thomas Marinelli en professor Bas Bossink op onder inspirerend voorzitterschap van Willem Konijnenbelt in de fraaie Lutherse Kerk te Breda.
 
Thomas MarinelliEerst schetste ‘ondernemer’ Thomas Marinelli, hoofd sustainable development van Philips Lighting, de ontwikkeling van duurzaam ondernemen binnen Philips. Vanaf het vroege begin van de onderneming in 1891, met veel aandacht voor het personeel, tot de huidige situatie, waarin duurzaamheid verankerd is in het hele beleid van ontwikkeling, productie, kosten tijdens gebruik, hergebruik van onderdelen van apparaten.
Onder andere beschreef hij hoe Philips voor grote projecten circular lighting heeft ontwikkeld, waarbij Philips voor een afgesproken prijs zorgt voor licht dat het altijd doet, conform de opdracht van de klant en met zo min mogelijk belasting van de planeet, o.a. door hergebruik van onderdelen en laag energieverbruik. Marinelli’s persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp bleef deze avond niet onopgemerkt.
  Philips 
Bart BossinkVervolgens sprak Bart Bossink, de VU-professor. Hij vond dat Philips weliswaar heel goed scoort, maar dat het nog een heel lange weg zal zijn naar een globale duurzame economie. Onze leefwijze is sinds de industriële revolutie zo’n 150 jaar erg belastend geweest voor de planeet. Nu pas lijkt er blijvende aandacht voor duurzaamheid te komen, en voordat onze leefwijze echt is aangepast duurt het nog wel even. Van de ‘drie P’s’ – people, planet, profit – was de aandacht tot voor kort vooral gericht op de laatste: het maken van winst.

Verder accentueerde Bossink de verschillende rollen van bedrijfsleven en overheid, waarbij de overheid opkomt voor de belangen van de burgers in het algemeen en die van de aarde, en daarom een belangrijke rol moet vervullen bij het duurzamer maken van de samenleving. Ook wees hij op het belang van demonstratieprojecten, die voordelen van een duurzame aanpak kunnen tonen en acceptatie bevorderen. Hij besteedde veel aandacht aan de mechanismen die spelen bij het ontwikkelen van meer duurzaamheid.

Men zou kunnen zeggen dat Marinelli een micro- en Bossink een macro-economisch verhaal ten beste gaf. Beiden spraken met vuur en wisten het publiek – dat niet heel talrijk was maar wel buitengewoon geïnteresseerd – te verlokken tot veel vragen en discussie.