140 jaar VUvereniging

Leeslijst

Over de Vrije Universiteit en het VU medisch centrum is door de jaren heen veel interessants gepubliceerd. Graag wijzen we je via deze leeslijst op een aantal mooie artikelen en een website die nog veel meer geschiedschrijving bevat.

RELICT VAN EEN PROTESTANTS VERLEDEN OF INSPIRATIEBRON VOOR DE TOEKOMST
- 140 jaar VUvereniging
Volledige tekst van VU-historicus Ab Flipse, waarvan een sterk verkorte versie in het boekje '140 jaar VUvereniging' is opgenomen.
De vereniging en de universiteit door de jaren heen.
LEES >>

ABRAHAM KUYPER - De Vrije Universiteit op weg naar de samenleving
 
Abraham Kuyper is zo’n twintig jaar actief geweest als hoogleraar van de Vrije Universiteit. In zijn geval kunnen we gerust zeggen: maar twintig jaar. George Harinck schets een beeld van de ambities en levenswandel van een van de oprichters van de VU.
LEES >>

WILLEM HOVY - Pionier van de civil society
Willem Hovy was een van de initiatiefnemers voor de oprichting van de VU en van 1879 tot 1896 voorzitter van het college van directeuren van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag, tegenwoordig VUvereniging. Rolf van der Woude portretteert deze ondernemer die een groot hart voor de maatschappij bezat.
LEES >>

WANDKLEED ‘HELPENDE HANDEN’ - Cadeau van de Vrouwen Vu-Hulp
Vanaf de jaren dertig tot begin 2000 hebben gereformeerde vrouwen gespaard om de ambities van de Vrije Universiteit waar te kunnen maken. In 1980, bij haar 100-jarig bestaan, kreeg de VU van Vrouwen VU-Hulp een wandkleed bestaande uit vele 'helpende handen' van de achterban.
LEES >>

DE CAMPUS VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM: van cité universitaire naar stadscampus
VUvereniging had gedurende een groot deel van haar geschiedenis niet alleen een rol in het formeel en inhoudelijk instandhouden van de Vrije Universiteit als bijzondere instelling, maar ze was ook verantwoordelijk voor praktische zaken als benoemingen, financiën, en huisvesting. Ab Flipse beschrijft een van de grootste projecten die op het pad van de Vereniging kwam: de realisatie van de nieuwe campus in de decennia na de Tweede Wereldoorlog.
LEES >>

VU TUSSEN TWEE VUREN - De identiteit van de Vrije Universiteit in de jaren 1970
Discussies over de identiteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam vormen een rode draad door de geschiedenis van deze universiteit. Wie enigszins op de hoogte is van de geschiedenis van de vu, weet dat over dit onderwerp forse botsingen en conflicten hebben plaatsgevonden, vooral in de jaren 1970. Maar wie botsten er aan de vu precies? Ab Flipse doet het verhaal uit de doeken.
LEES >>

ACADEMISCHE RITUELEN: toga’s, votum en lofverheffing aan de VU
Tot de (eigen)aardigheden van universiteiten behoren de plechtige bijeenkomsten die plaatsvinden ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar, bij de Dies Natalis, de promoties, en oraties. Deze bijeenkomsten volgen een vast en stijlvol protocol. Bij alle universiteiten gaat dit ongeveer hetzelfde, maar er zijn ook opvallende verschillen. Ab Flipse laat zien waar zich dat in uit.
LEES >>

GEHEUGEN VAN DE VU
Een website met de grootste collectie artikelen over de geschiedenis van de VU die er online te vinden is. Biografieën, foto’s, video’s, een tijdlijn en talloze andere dossiers over de Vrije Universiteit door de jaren heen.
ONTDEK >>