Historie

De Vrije Universiteit Amsterdam is in 1880 opgericht door Abraham Kuyper als particuliere, christelijke universiteit. Een jaar eerder richtte hij de VUvereniging op om dit mogelijk te maken. De VU is een bijzondere universiteit met een christelijke oorsprong, betrokken bij mens en maatschappij. Een academische gemeenschap die open en internationaal georiënteerd is. Op zoek naar vernieuwing, die de verscheidenheid aan wetenschappelijke disciplines, nationaliteiten, levensbeschouwingen en maatschappelijke overtuigingen weet te benutten. Drie kernwaarden zijn geformuleerd die in directe relatie staan met de christelijke oorsprong van de VU:

  • verantwoordelijk, betrokken op mens en maatschappij; 
  • open, diversiteit als bron van innovatie en inspiratie; 
  • persoonlijk, een academische gemeenschap waarin elk lid telt.

Groei en ontwikkeling

De oprichting van een particuliere universiteit betekende ook een onafhankelijke financiering. Met hulp van een grote achterban – de leden van de VUvereniging – die de VU vooral met centen en stuivers in de bekende VU-busjes steunde, kon de universiteit aan een gestage groei werken. In de jaren zestig van de vorige eeuw groeide de VU op deze wijze uit tot een middelgrote universiteit met een indrukwekkend aantal faculteiten en met een groot aantal studenten. Dit leidde uiteindelijk opnieuw tot de noodzaak van verandering, want een dergelijke grotere universiteit was niet langer op de traditionele wijze te financieren.
VUbusje
Gedemocratiseerde bestuursstructuur
In 1970 volgde de financiële gelijkschakeling aan andere Nederlandse universiteiten. De grote bestuurlijke invloed van de ‘Vereniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag’ nam af ten gunste van meer invloed van de overheid en door de invoering van een gedemocratiseerde bestuursstructuur, aansluitend op de wet universitaire bestuurshervorming (WUB) uit 1970.

Splitsingen
Tot eind 2011 zijn VU en VUmc juridisch onderdeel geweest van de VUvereniging, waarvan hiernaast ook de Christelijke Hogeschool Windesheim en de ledenorganisatie deel uitmaakten. Op 1 januari 2012 is de VUvereniging juridisch gesplitst en zijn er stichtingen opgericht waarin de instellingen VU en VUmc (Stichting VU-VUmc) en de instelling Windesheim (Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim) werden ondergebracht. Windesheim is hierna een eigen weg gegaan.

Op 1 januari 2016 is de Stichting VU-VUmc opnieuw gesplitst in afzonderlijke stichtingen voor de beide instellingen: de Stichting VU en de Stichting VUmc. De Vereniging is, onder de al bekende naam ‘VUvereniging’, blijven bestaan als een maatschappelijk netwerk voor iedereen die een band heeft met de VU en VUmc en die zich betrokken voelt bij hun bijzondere identiteit en de activiteiten die zij ontwikkelen.