Wij zijn een netwerk van vrienden van de VU. Onze brede maatschappelijke vereniging verbindt de bijzondere identiteit van de VU met de samenleving. Samen met de VU werken wij aan een betere wereld gericht op rechtvaardigheid, medemenselijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de wereld. Zo subsidiëren we jaarlijks met 1 miljoen euro bijzondere projecten en activiteiten op het snijvlak van wetenschappelijk onderwijs, onderzoek, zorg en maatschappij. De VUvereniging is er voor iedereen die de VU steunt. Geïnteresseerd betrokkene, alumnus, werkzaam bij de VU (geweest), student? Je bent van harte welkom en we hebben je nodig als vriend van de VU bij de VUvereniging.

Wie wij zijn

Over onze missie, doelen en het kompas van de VUvereniging.

Bestuur

De samenstelling van het verenigingsbestuur.

De Ledenraad

De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de VUvereniging. Bekijk wie onze leden zijn en wat ze doen.

Relatie met VU en met VUmc

Aspecten in de relatie met VU en VUmc als bijzondere instellingen.

Historie

In 1879 richtte Abraham Kuyper de VUvereniging op met als doel een particuliere universiteit te kunnen stichten.

Algemene gegevens en documenten

Statuten, jaarverslagen, begroting en beleidsplan in één overzicht.