Declareren en factureren

Leden van de Ledenraad en leden die betrokken zijn bij het organiseren van programma’s in de regio kunnen declaraties en facturen digitaal aanleveren.
Lees hier de declaratieregeling zoals die door het Bestuur van de VUvereniging is vastgesteld.

Online declaratie formulier

Alle reis- en onkosten kunnen ingediend worden via het online formulier “Declaraties Externen”. Dit online declaratieformulier staat hier en is direct in te vullen. 
Voor onduidelijkheden bij het invullen is er een handleiding samengesteld.

Factureren

Leverancier van locaties, catering etc. kunnen hun factuur ook rechtstreeks naar de VU verzenden. Alle voorwaarden waaraan de factuur moet voldoen staan ook in de handleiding.

Vragen?

Voor overige vragen en problemen is de financiële administratie van de VU telefonisch of per mail te bereiken:


FSC-Servicedesk Financieel Service Centrum
Tel: 020 59 83478
Mail: servicedesk.fsc@vu.nl.
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 08:30 - 17:00 uur