Gezien Ridderbos

G.J. Ridderbos (1940)
 
Woonplaats: Amsterdam
Provincie: Noord Holland

Motivatie
De VU boeit me. Van 2000-2011 werkte ik op het bureau van VUvereniging, met name t.b.v. de contacten met de regio’s. Ik heb geleerd hoe belangrijk de vereniging is als platform voor het gesprek tussen wetenschap en samenleving, levensbeschouwing en cultuur. In die regionale activiteiten zoals symposia, debatten en excursies debatteerde de ‘samenleving’ met stafleden van de VU en VUmc over de vragen van de wetenschap aan de samenleving; en omgekeerd. Deze wederkerigheid werkt naar beide kanten stimulerend. Dit vind ik nog steeds de unieke uitdaging voor VUvereniging: dat beschreven platform te zijn.
Vanaf 2011 ben ik lid van de Ledenraad. Vooral de discussie over de nieuwe formulering van de Grondslag heb ik als zeer inspirerend ervaren. Met deze ervaringen vind ik het een uitdaging om betrokken zijn bij de vernieuwde koers van VUvereniging als Ledenraadslid.

Aandachtsgebieden
- Levensbeschouwing en zingeving
- Maatschappelijk debat

Meer info
LinkedIn pagina