Verkiezingen Ledenraad 2021

Verkiezingen

Je kunt van 1 mei tot en met 20 mei 2021 jouw stem uitbrengen. Dat kan via het per post toegestuurde stembiljet of online met de unieke code die op het toegestuurde stembiljet staat.


 
De kiescommissie stelt de uitslag na 20 mei 2021 formeel vast. We adviseren het stembiljet tijdig te posten. Meer(dere) stemmen met dezelfde code worden ongeldig verklaard, net als te laat ontvangen stemmen.
De code op het stembiljet is niet gekoppeld aan persoonsgegevens.

Kieslijst

In onderstaande kieslijst is een persoonlijke toelichting en motivatie van de kandidaten opgenomen. Zij willen zich allen inzetten voor de bijzondere identiteit van de VU en de VUvereniging en zoeken nadrukkelijk de verbinding tussen maatschappij en wetenschap. De kieslijst is ook via deze PDF te zien.


1. Alice van Unen
Dennis Bouwens
2. Dennis Bouwens
3.Marcel-Bos_small
3. Marcel Bos

4. Caroline Verheijde-Zeijl

5. Andries Greiner

6. Sumeyye Dalkiran

7. Jan-Willem Groot

8. Gerard Schouw

9. Tabitha van Krimpen

10. Joram Verstoep

11. Martien Brinkman

12. Carmen Cabo

13. Rian Binnendijk

14. Peter van den Boom

15. Samira Ibrahim

16. Herman de Boer

17. Richard Duray

18. Jan Siersma

19. Kata Rakić

20. Marina Labraña

21. Ad Verkleij

22. Alina Jabbari

23. Ruerd Ruben

24. Janneke Schermers

25. Jan Verdam

26. Adamien van Barneveld

27. Peter van Helden

28. Koen van Dijk

29. Valerie Dupuits

30. Hans van Weeren

31. Kees van Ramshorst

32. Sylvia van de Bunt

33. Wiebe Meijer

34. Thera de Jong

De kieslijstvolgorde is door de huidige Ledenraad op 17 april vastgesteld. De eerste 30 kandidaten op de uitslagenlijst worden direct verkozen in de nieuwe Ledenraad. De vier niet-verkozen kandidaten komen op de reservelijst te staan. Als tussentijds een vacature in de Ledenraad ontstaat, dan treedt de eerstvolgende op de uitslagenlijst aan in de Ledenraad. De nieuwe Ledenraad start per 1 juli 2021.

Belangrijke data

Alle informatie rond de verkiezingen wordt op deze website geplaatst. We houden leden en belangstellenden ook via de nieuwsbrief op de hoogte.

1 t/m 20 mei 2021Verkiezingen voor de Ledenraad 2021-2025 
1 juni 2021Informeren kandidaten over uitslag
Juni 2021Bekendmaking nieuwe Ledenraad 2021-2025
1 juli 2021Start nieuwe Ledenraad