Wie wij zijn

Missie, doel en middelen

VUvereniging is een maatschappelijk netwerk van mensen die zich verbonden en betrokken voelen bij de bijzondere identiteit van de VU en VUmc.
Voortbouwend op haar christelijke oorsprong wil VUvereniging bijdragen aan een betere wereld, een wereld waarin rechtvaardigheid, medemenselijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de wereld centraal staan. Zij onderkent en waardeert de rol die levensbeschouwing en zingeving hierbij spelen. Zij stimuleert de Stichting VU en de Stichting VUmc om zich bij de inrichting van onderwijs, onderzoek en zorg hierdoor te laten inspireren.
Missie en doel zijn tot stand gekomen na een uitgebreid debat met leden.
VUvereniging wil dit doel bereiken door:

  • Het in stand houden van Vrije Universiteit (VU) en VU medische centrum (VUmc), als bijzondere instellingen in de zin van de wet, waardoor hun onafhankelijkheid wordt gewaarborgd. Lees meer over relatie VUvereniging met VU en VUmc.
  • Het organiseren van activiteiten op het snijvlak van onderwijs, wetenschap, zorg, levensbeschouwing en maatschappij.
  • Het verstrekken van subsidies voor projecten die passen bij het doel van VUvereniging, het verstrekken van beurzen en het subsidiëren van bijzondere leerstoelen.
  • Het in stand houden van een breed bestand aan leden die het werk van VUvereniging en van VU / VUmc willen steunen en die daarop aanspreekbaar zijn.

Verbinding met de maatschappij

VUvereniging wil een brug zijn tussen VU, VUmc en de samenleving. Enerzijds om VU en VUmc te inspireren met signalen uit de maatschappij. Anderzijds omdat wij vinden dat de samenleving haar voordeel moet kunnen doen met de kennis die met onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg wordt ontwikkeld.
VUvereniging organiseert evenementen over uiteenlopende en vaak actuele thema’s. We doen dit niet alleen voor eigen medewerkers, studenten en alumni, maar voor iedereen die belangstelling heeft voor deze onderwerpen. Daarnaast stimuleren we projecten die onze doelstelling ondersteunen en waarvan menig onderwerp een directe relatie met een maatschappelijk vraagstuk heeft.

Grondslag

Eind 2014 besloot de Ledenraad dat de statutaire grondslag van VUvereniging zou moeten worden verbreed, zodat ook mensen met een andere levensovertuiging zich welkom voelen bij VUvereniging. In 2015 zijn diverse bijeenkomsten en debatten georganiseerd met studenten, medewerkers VU en VUmc en VUverenigingsleden. De Ledenraad heeft op 24 oktober 2015 de nieuwe grondslag unaniem vastgesteld en op 18 juni 2016 de statuten met daarin de nieuwe grondslag vastgesteld.
 
Tekst grondslag:
'Voortbouwend op haar christelijke oorsprong wil de Vereniging bijdragen aan een betere wereld, een wereld waarin rechtvaardigheid, medemenselijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de wereld centraal staan. Zij onderkent en waardeert de rol die levensbeschouwing en zingeving hierbij spelen. Zij stimuleert de Stichting VU en de Stichting VUmc om zich hierdoor bij de inrichting van onderwijs, onderzoek en zorg te laten inspireren.'