ANBI status

VUvereniging is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en daarmee een officieel Goed Doel. Dit betekent dat er geen successierecht of schenkingsrecht betaald hoeft te worden over erfenissen en schenkingen die VUvereniging ontvangt. De erfenissen en schenkingen komen zo volledig ten goede aan het werk van VUvereniging. Ook uitkeringen die VUvereniging zelf doet zijn vrijgesteld van schenkingsrechten. Bovendien kunnen donateurs hun giften aan VUvereniging aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). VUvereniging voldoet ook aan de aangescherpte criteria die per 1 januari 2014 van kracht zijn.

Belastingvoordeel

logo_ANBIAls je schenkt aan goede doelen heb je recht dit op te voeren als een aftrekpost, maar er geldt een minimum en een maximum. Dat verandert als je je schenking laat vastleggen in een overeenkomst voor minimaal 5 jaar. Je giften zijn in dat geval meestal volledig aftrekbaar. Op de website van de Belastingdienst kun je de meest actuele regelgeving op dit gebied nalezen.