Schenkingen en donaties

Eenmalige schenkingen en donaties

Een schenking komt direct ten goede aan de doelen die VUvereniging ondersteunt. Schenkingen zijn aftrekbaar voor de belasting, voor eenmalige schenkingen geldt een minimum en een maximum. Zie: ANBI-status. Als je ons wilt ondersteunen, kun je je donatie overmaken naar onze bankrekening: NL43 INGB 0000 0063 27 ten name van VUvereniging te Amsterdam onder vermelding van "schenking".

Meerjarig schenken

Wil je ons voor langere tijd financieel ondersteunen? Of doe je wellicht al meerdere jaren achtereen een donatie aan VUvereniging? Dan is het interessant om je schenking te laten vastleggen voor een bepaalde tijd. Dat levert in de meeste gevallen een aftrekpost bij de belastingen op, ongeacht de hoogte van de schenking. Op de website van de Belastingdienst kun je de meest actuele regelgeving op dit gebied nalezen.

Wil je onze doelen financieel ondersteunen met een meerjarige gift, download dan van de website van de belastingdienst het formulier Periodieke gift in geld, vul deze in en stuur beide exemplaren op naar: VUvereniging (9100220), Antwoordnummer 2941, 1000 SN Amsterdam. VUvereniging zal dan de ontbrekende informatie aanvullen en 1 volledig ingevuld exemplaar aan je retourneren.

Indien het uw bedoeling is dat VUvereniging deze gift automatisch van je rekening afschrijft vul dan ook het formulier betalingsvolmacht in en stuur deze met het formulier “Periodieke gift in geld” mee.

Wij zijn je zeer dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen.