Schenkingen en donaties

Eenmalige schenkingen en donaties

Een schenking komt direct ten goede aan de doelen die VUvereniging ondersteunt. Schenkingen zijn aftrekbaar voor de belasting, voor eenmalige schenkingen geldt een minimum en een maximum. Zie: ANBI-status. Als je ons wilt ondersteunen, kun je je donatie overmaken naar onze bankrekening: NL43 INGB 0000 0063 27 ten name van Vereniging VU-Windesheim te Amsterdam onder vermelding van "schenking".

Meerjarig schenken

Wil je ons voor langere tijd financieel ondersteunen? Of doe je wellicht al meerdere jaren achtereen een donatie aan VUvereniging? Dan is het interessant om je schenking te laten vastleggen voor een bepaalde tijd. Dat levert in de meeste gevallen een aftrekpost bij de belastingen op, ongeacht de hoogte van de schenking. Op de website van de Belastingdienst kun je de meest actuele regelgeving op dit gebied nalezen. Wil je onze doelen financieel ondersteunen met een meerjarige gift, stuur ons dan een e-mail naar vereniging@vu.nlmet de volgende gegevens:

  • Voorletters, tussenvoegsel, Achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mail
  • Telefoonnummer (optioneel)
  • Hoogte van het bedrag van de schenking per jaar
  • Het aantal jaren dat je wilt doneren (minimaal 5)
Wij sturen je dan een schenkingsovereenkomst toe met details over de verdere afhandeling. We zijn je zeer dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen.