Wat steun je?

Als lid, donateur of erflater toon je je verbondenheid met de doelstellingen van VUvereniging. Wij willen bijdragen aan maatschappelijk betrokken wetenschap, patiëntenzorg met een menselijke maat, goed onderwijs voor iedereen en een verantwoordelijke academische houding. Dat doen wij door:

  • Het organiseren van activiteiten zoals lezingen, debatten en andere evenementen op het snijvlak van onderwijs, wetenschap, zorg en maatschappij.  
  • Het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek door gehele of gedeeltelijke financiering van bijzondere leerstoelen.
  • Beschikbaar stellen van beurzen voor enkele bijzondere categorieën studenten, in aanvulling op het reguliere beurzenprogramma van de VU.  
  • Het verlenen van subsidies aan projecten en activiteiten die binnen de doelstelling van VUVereniging vallen.