Aanvragen en verantwoorden

VUvereniging subsidieert projecten die een relatie hebben met de doelstellingen van de vereniging en die ten goede komen aan VU en VUmc. Ten behoeve van het beoordelen van subsidieaanvragen is een subsidieregeling vastgesteld. De Van Coeverden Adriani Strichting (VCAS) heeft zich bij deze subsidieregeling aangesloten.

Aanvragen

Indien u een subsidie wenst aan te vragen bij VUvereniging / VCAS, kunt u daarvoor gebruik maken van het format subsidieaanvraag. De uiterste termijn voor het aanvragen van een subsidie voor 2019 was 15 augustus 2018. Alle subsidieaanvragers ontvangen uiterlijk op 1 december 2018 bericht over eventuele toewijzing.

 
Rapportages
De uiterste termijn voor het (tussentijds) verantwoorden van subsidies over het jaar 2018 is 1 april 2019. De Subsidiecommissie VUvereniging / VCAS zal de ontvangen rapportages beoordelen en berichten over de (eventuele) definitieve toekenning van de subsidies.

Voor tussentijdse verantwoording en de eindrapportage zijn de volgende formats beschikbaar:

   
Meer informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden om een subsidie bij VUvereniging / VCAS aan te vragen kun je contact opnemen met:
A. (Annemarie) Bibo, MA 
Secretaris VUvereniging
T 020 5985340
E vereniging@vu.nl