Subsidies aanvragen en verantwoorden

Subsidies VUvereniging en de Van Coeverden Adrianistichting

De VUvereniging en VCAS ondersteunen projecten die een relatie hebben met de doelstellingen van de vereniging en die ten goede komen aan de VU en het Amsterdam UMC. Op onze projectpagina vind je de subsidies die we in 2021 hebben toegekend.
De leden van de vereniging maken met hun contributiebijdrage de bijzondere projecten van de VUvereniging op de VU-campus (mede) mogelijk. Van subsidieaanvragers wordt verwacht dat zij lid zijn of worden van de vereniging. Lid worden kan hier.

Voorwaarden en aanvragen

Subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de subsidieregeling van de VUvereniging/VCAS. Bij de beoordeling wordt de mate van cofinanciering van de aangevraagde subsidie meegewogen en wordt bekeken of het subsidievoorstel niet (alleen) bestemd is ter dekking van vaste personele lasten.

Bekijk de voorwaarden en de beoordelingscriteria in de subsidieregeling [pdf]

Indien je een subsidie wenst aan te vragen bij de VUvereniging/VCAS, vragen wij je gebruik te maken van het format subsidieaanvraag [word-document].

De uiterste termijn voor het aanvragen van een subsidie voor 2022 is inmiddels verlopen. Subsidieaanvragers kunnen in december bericht verwachten over de eventuele toewijzing.

Beoordeling

De aanvragen worden door de Subsidiecommissie VUvereniging/VCAS van advies voorzien aan de Besturen VUvereniging en VCAS. De Subsidiecommissie bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris van de VUvereniging, drie leden uit de Ledenraad, de rector magnificus VU en een bestuurslid van de VCAS. De Subsidiecommissie vergadert twee maal per academisch jaar: in september ter advisering van nieuwe subsidieaanvragen voor het komende jaar en in april ter beoordeling van de jaarrapportages over de eerder verleende subsidies. Na het advies van de Subsidiecommissie beslissen de besturen van de VUvereniging en VCAS over het toe- en afwijzen van de subsidies en ontvangen de aanvragers bericht.

Rapportages

De door de VUvereniging en VCAS toegekende eenmalige, meerjarige en structurele subsidies worden jaarlijks verantwoord middels een vast format in de vergadering van de Subsidiecommissie.
De uiterste termijn voor het (tussentijds) verantwoorden van subsidies over het jaar 2021 is 1 april 2022. De Subsidiecommissie zal de rapportages beoordelen en berichten over de (eventuele) definitieve toekenning van de subsidies. 

Hiervoor is het volgende format beschikbaar: 

Advies of informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden om een subsidie bij de VUvereniging / VCAS aan te vragen kun je contact opnemen met: 
A. (Annemarie) Bibo, MA  
Secretaris VUvereniging 
T 020 5985340 
vereniging@vu.nl