Beurzen

VUvereniging draagt met een eigen beurzenprogramma bij aan het programma van de VU.
Wij onderscheiden de volgende 5 categorieën beurzen:

Aanvulling VU Fellowship Programme (VUFP)

Het VU Fellowship Programma is het beurzenprogramma voor sterk gemotiveerde en uitstekend presterende buitenlandse studenten. VUvereniging draagt aan dit programma € 213.000 bij. Dit wordt toegekend aan studenten die in eerste instantie net afvallen, maar die wel aan de gevraagde minimale studieresultaten voldoen en die afkomstig zijn uit een van de VU focuslanden Zuid-Afrika of Indonesië, of (en dit geldt alleen als het compartiment nog ruimte biedt) uit een land waaruit nog erg weinig studenten afkomstig zijn, waardoor de diversiteit aan de VU wordt versterkt. Deze studenten krijgen derhalve een tweede kans.

Stagebeurzen voor VU studenten

Dit zijn beurzen voor studenten die niet gesteund worden met een Erasmusbeurs. In de regel gaat het daarbij om stages buiten Europa. Bij selectie wordt gekeken naar draagkracht; het is een voorwaarde dat studenten een aanvullende studiebeurs van het ministerie van OC&W hebben. Naar verwachting subsidieert VUvereniging in 2017 20 studenten. (totaal €30.000)

Beurzen voor uitwisseling naar Zuid Afrika en Indonesië.

Uitwisseling voor een semester naar een buitenlandse universiteit is een uitermate leerzame ervaring die studenten goed voorbereidt op de internationale wereld waar ze later ook in hun werk mee te maken krijgen. Als aanvulling op de beurzen die de Nederlandse overheid toekent aan de VU voor uitwisseling buiten Europa (voor binnen Europa zijn er Erasmusbeurzen beschikbaar), worden er vanuit VUvereniging traditioneel beurzen beschikbaar gesteld voor uitwisseling met de focuslanden van de VU: Zuid-Afrika en Indonesië. In 2017 wordt dit uitgebreid met uitwisselingen naar belangrijke strategische partners van de VU buiten Europa: Renmin University (China, Beijing), Beijing University of Technology (China, Beijing), Amrita University (India, diverse campussen) en UCLA (USA, Los Angeles). Voor deze categorie beurzen steunt VUvereniging met een bedrag van €25.000.

Beurzen voor studenten op uitwisseling uit Zuid Afrika

StudentenOm te stimuleren dat Zuid-Afrikaanse studenten meer gebruik maken van het uitwisselingsprogramma met de VU en daarmee ook de balans in de uitwisseling van inkomende en uitgaande studenten te verbeteren, stelt VUvereniging beurzen beschikbaar aan Zuid-Afrikaanse studenten om een semester aan de VU te studeren. Het gaat om 5 beurzen van elk € 5.000 op jaarbasis. Selectie vindt plaats op basis van draagkracht.
 

Holland Scholarships

Vanuit OC&W worden Holland Scholarships gefinancierd. Het gaat om beurzen ter hoogte van €5000 voor studenten van buiten de EU om ze te stimuleren hun masteropleiding in Nederland te doen. De beurzen worden voor 50% gematched door de universiteit. Een deel van de beurzen worden specifiek ingezet voor studenten uit de twee focuslanden van de VU (Zuid-Afrika en Indonesië) en voor studenten uit ondervertegenwoordigde landen. VUvereniging ondersteunt met name studenten die ook met een beurs vanuit hun eigen land of vanuit het VU Fellowship Programme toch niet in staat zijn om hun verblijf in Nederland te betalen. VUvereniging ondersteunt deze studenten met een totaalbedrag van €50.000.


 
 
In 2017 is de bijdrage van VUvereniging € 343.000 aan het beurzenprogramma van de VU (inclusief een bijdrage van € 59.000 van de Van Coeverden Adriani Stichting).

Aanvragen beurzen

Aanvragen en verlenen van beurzen verloopt via het International Office van de VU.
Beurzen VUFP: VUFP@VU.nl
Aan stage: fondsendesk@vu.nl
Aan Zuidafrika en indonesie: hsp@vu.nl
Aan beurzen voor uitwisseling met zuidafrika: internationalrelations@vu.nl
Aan beurzen voor groepen: h.c.smit@vu.nl