Bijzondere leerstoelen

De VUvereniging financiert op dit moment bijzondere leerstoelen, die een verbinding hebben met de doelstelling van de vereniging. De meeste subsidies betreffen afspraken met een looptijd van meerdere jaren. Voor deze bijzondere leerstoelen geldt dat zij geheel of gedeeltelijk zijn gevestigd met financiële steun van de vereniging. Naast de CvB-goedkeuring van de instelling of continuering van de bijzondere leerstoel, dient de VUvereniging nog separaat goedkeuring te geven over de baretvergoeding. Een aanvraag daarvoor kan ingediend worden middels het subsidieformulier.

Meer informatie
Annemarie Bibo, secretaris
020-5985340 / a.bibo@vu.nl

Leerstoelen VUvereniging


Exacte Wetenschappen

  • Onderwijs in de sterrenkunde - prof. dr. L. Kaper (2002-2020; ten laste van Dittmerfonds)
  • Kennismanagement voor agro productie - prof. dr. Ir. C.L. Top (2002-1/4/2022; ten laste van Dittmerfonds)

 Aard- en Levenswetenschappen

Vacant

  • BETA - Virtuele screening en design - dr. P.D.J. Grootenhuis (1987-2016; ten laste van Dittmerfonds)
  • BETA - Biomoleculaire archeologie - dr. M.J. Collins (2004-2014; ten laste van faculteit en Dittmerfonds)