A Broader Mind fellowships

Het programma A Broader Mind geeft studenten de mogelijkheid om zich op academisch, persoonlijk en sociaal vlak breder te ontwikkelen.

01-01-2019 | 13:12

Subsidie: € 75.000,- (totaal)
Looptijd:  2019 - 2021 

Om het programma A Broader Mind for Students wetenschappelijk te verstevigen en te verbreden, worden er tussen 2019 en 2022 in totaal vijf ‘VUvereniging A Broader Mind Fellowships’ ingesteld. De fellowships zijn gericht op een of meerdere van de thema’s die in de Broader Mind course centraal staan, of op het op vernieuwende wijze verbinden van wetenschap en maatschappij. De fellowships bieden de mogelijkheid om tijdelijk (internationale) deskundigen als fellow aan het Broader Mind project te verbinden, om zodoende het programma ook in internationale context nog beter op de kaart te zetten.

Het programma A Broader Mind for Students zorgt ervoor dat studenten aan de Vrije Universiteit zich breed ontwikkelen, zowel op academisch, persoonlijk, sociaal en moreel vlak. Door te leren om voorbij hun eigen vakgebied te kijken, worden zij in staat gesteld om complexe maatschappelijke kwesties op een multidisciplinaire manier op te lossen. Het programma sluit aan bij o.a. het gedachtengoed van Bruto Academische Waarde van de VU, waarin de identiteit van de universiteit besloten ligt.

Met de ‘VUvereniging A Broader Mind Fellowships’ wordt het onderwijsprogramma verrijkt door studenten in contact te brengen met inspirerende personen van binnen of buiten de academie. Elk jaar zal een fellow zich verbinden aan het Broader Mind programma. Door gebruik te maken van hun blik, kennis en expertise kan de course ook verder vormgegeven worden. De fellowships dragen bij aan de verbinding met andere internationale (kennis)instellingen en zullen de aantrekkingskracht van het A Broader Mind for Students project verder vergroten. Eventueel zal er samen de fellows gepubliceerd worden in vakliteratuur.

SAMENWERKING
- Goldschmeding Foundation
- Porticus

LINK
A Broader Mind webpagina VU