A Broader Mind Journalistiek

In A Broader Mind Journalistiek werken studenten samen met journalisten en wetenschappers aan oplossingen voor relevante maatschappelijke uitdagingen.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 51.000
Looptijd:  2021

Uit de Mediamonitor 2020 blijkt dat een kleine maar toenemende groep Nederlanders (16%) expliciet aangeeft geen vertrouwen te hebben in het nieuws. Het ontbreekt wetenschapers en journalisten aan kennis over deze groeiende groep die de waarde van nieuws betwijfelt, het nieuws is gaan wantrouwen en zelfs is gaan vermijden. Studenten, onderzoekers en journalisten brengen daarom de ervaringen en belevingen van deze groep van van twijfelaars, wantrouwers en mijders van nieuws in kaart in het verdiepende onderwijsproject ‘A Broader Mind’ van de Faculteit der Geesteswetenschappen onder leiding van Irene Costera Meijer.

Daarnaast is het onderwijsproject ingericht rondom de vraag wat de journalistiek kan betekenen voor mensen die twijfelen aan het nieuws, en hoe nieuwsorganisaties deze kloof kunnen overbruggen. Een van de doelstellingen is dan ook het beroepsrelevanter maken van het onderwijsaanbod en het verruimen van de mind set van journalisten. Een (zelf)kritische houding levert inzichten op die journalistiekdocenten, studenten en professionals kunnen gebruiken om bij de gebruikers van nieuws twijfel positiever in te vullen, wantrouwen te verminderen en mijders weer te inspireren.

Het onderwijsproject voor Bachelor- en Masterstudenten gaat van start in het tweede semester van het academisch jaar 2020-2021.

SAMENWERKING 
Faculteit der Geesteswetenschappen

LINK
Irene Costera Meijer