Aandenken Vrouwen VU-hulp

Een aandenken voor de organisatie Vrouwen VU-hulp, die gedurende de 20e eeuw tientallen miljoenen ophaalde voor de ontwikkeling en instandhouding van de VU.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 12.500
Looptijd:  2021 

Van 1932 tot 2007 hebben vele generaties vrouwen zich binnen de organisatie ‘Vrouwen VUhulp’ ingezet voor de ontwikkeling en instandhouding van de VU. In die tijd hebben ze tientallen miljoenen opgehaald voor de universiteit waarmee zij zich verbonden voelden. Door heel het land legden gereformeerde vrouwen dubbeltjes en stuivers opzij in het beroemde VU-busje. In eerste instantie werd er ingezameld voor de oprichting van een Medische Faculteit, later ook voor de laboratoria van Wis- en Natuurkunde, en nog weer later voor een betere toegankelijkheid van het ziekenhuis en de universiteit voor mindervaliden.

Een zichtbaar en permanent aandenken aan deze bijzondere organisatie uit de VU-geschiedenis in een van de centrale ruimtes op de VU campus is dan ook meer dan op zijn plek. Het eren van Vrouwen VU-hulp toont dat de VU geschiedenis diverser is dan op eerste gezicht mogelijk en geeft uiting aan dankbaarheid jegens de maatschappelijke achterban die de VU decennia lang geholpen en ondersteund heeft. Het aandenken zal worden gepresenteerd in 2022: negentig jaar na de oprichting van Vrouwen VU-hulp. 

SAMENWERKING
VU erfgoed en collecties, collectie Academisch Erfgoed

LINK
VU-voorwerpen en hun Verhalen: 1930-1935 De spaarster en Vrouwen VU-hulp