Academische Vrijheid

Sinds 2011 werkt de VU samen met Scholars at Risk en UAF in het programma Academische Vrijheid. SAR opereert mondiaal; UAF coordineert de activiteiten in Nederland / Vlaams België en de VU is één van de meest prominente Nederlandse uitvoerders. Het programma beoogt om gedurende één jaar een veilige onderzoek- en onderwijsomgeving te bieden aan wetenschappers die in hun herkomstland worden bedreigd, en door middel van verschillende PR-activiteiten binnen en buiten de VU de bekendheid van het programma te vergroten.

Sinds het begin van het programma zijn in Nederland bijna 70 buitenlandse academici geplaatst waarvan 12 aan de VU. Een bovengemiddeld aantal plaatsingen vinden plaats bij de volgende 6 faculteiten: Exacte Wetenschappen, Aard- en Levenswetenschappen, Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen, Religie & Theologie en Rechtsgeleerdheid. De faculteiten verlenen hun gastvrijheid pro deo. Scholars krijgen een beurs voor levensonderhoud en huisvesting.

De wetenschappers die voor een jaar een plek krijgen op de VU leveren minimaal een publicatie en doen op aanvraag mee aan een externe activiteit, zoals een lezing. Vaak doen ze meer, zoals ook het verzorgen van onderwijs.
Het aantal aanvragen voor plaatsingen uit het Midden-Oosten (met name uit Syrië en Irak) is in 2015 toegenomen. Mede hierdoor zijn faculteiten en afdelingen binnen de VU bereid om aan meer scholars onderdak te verlenen.


Motivatie

Het bieden van een veilige plek aan bedreigde wetenschappers getuigt van medemenselijkheid en verantwoordelijkheid jegens de naaste die op zoek is naar veiligheid en gerechtigheid. Vaak hebben scholars een andere culturele,maatschappelijke en religieuze achtergrond; dit biedt mogelijkheden tot discussies met de VU-gemeenschap in brede zin over levensbeschouwelijke en zingevende onderwerpen. 
Het programma steunde voorheen één scholar per jaar. De subsidie van VUvereniging maakt het mogelijk dat er twee extra scholars per jaar binnen de VU kunnen worden geplaatst.

Samenwerking

- Vrije Universiteit, programma Academische Vrijheid
- Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
- Scholars at Risk