Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism

Het unieke erfgoed op het gebied van gereformeerd protestantisme van de VU beter toegankelijk maken.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 15.000,- (p. jr.)
Looptijd:  2017 - 2020 

De Amsterdamse collectie van historische bronnen over het protestantisme is in de wereld uniek. Er bestaan in Europa en Amerika meerdere centra voor religieus erfgoed, maar deze richten zich op een specifieke stroming binnen het protestantisme of op het katholieke erfgoed. Doordat van oudsher in Amsterdam de volle breedte van het protestantisme is vertegenwoordigd, biedt Amsterdam de unieke kans om al deze (sub)stromingen en hun onderlinge wisselwerking te bestuderen. De gekozen onderzoeksthema’s sluiten nauw aan bij de traditie van de stad Amsterdam: een stad die van oudsher te maken heeft gehad met migratie en die al eeuwenlang heeft gezocht naar wegen om verschillende religieuze groeperingen vreedzaam naast elkaar te laten bestaan.


Het centrum biedt door een uitstekende infrastructuur internationale wetenschappers de gelegenheid onderzoek te doen op de terreinen migratie en co-existentie. Het ACHHP verstrekt daartoe fellowships. Op die manier levert het ACHHP een bijdrage aan de profilering en versterking van het onderzoek naar het protestantisme. Het ACHHP draagt er tevens aan bij dat er voor jonge academici in Amsterdam een sterke internationale context is waarin zij onderzoek kunnen doen op dit veld.  Door deze uitstekende infrastructuur en door zijn internationale uitstraling moet het centrum tevens gaan functioneren als basis voor het doen van onderzoeksaanvragen.

Daarnaast is er het doel om het erfgoed voor een breed publiek toegankelijk te maken. Het protestantisme heeft in de Nederlandse samenleving een grote rol gespeeld, en stempelt tot op de dag van vandaag het waarden- en normenpatroon van velen. In een samenleving die in toenemende mate seculariseert, wint de bezinning op de bronnen van een bepaald idealisme en van een bepaald waarden- en normenpatroon aan belang. Het ACHHP levert aan die bezinning een bijdrage door het organiseren van lezingen, debatten, tentoonstellingen en cursussen.

MOTIVATIE
Het ACHHP zoekt een meer structurele basis voor zijn activiteiten. Dankzij de samenwerking met de Universiteitsbibliotheek van de VU en de basisformatie van de Faculteit Religie en Theologie is het bestaan van het ACHHP gegarandeerd.  
De subsidie van VUvereniging geeft de zekerheid dat ook de organisatie van een bepaald aantal activiteiten is gegarandeerd en stelt het ACHHP in staat zichzelf in vier jaar tijd te ontwikkelen tot een gevestigde naam. Gedurende vier jaar maakt de subsidie het mogelijk om jaarlijks vier fellows (twee senior en twee junior fellowships) uit te nodigen op het gebied van religieuze migratie en religieuze co-existentie. Van deze fellows wordt verwacht dat ze in een lezing of tijdens een congres verslag zullen doen van hun onderzoek.

SAMENWERKING
- Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit. 
- Universiteit van Amsterdam. 
- Protestants Theologische Universiteit.

LINKS