Amsterdam Centre for Religion and Sustainable Development

ACRSD stelt zich tot doel de interactie tussen levensbeschouwing en de duurzame ontwikkelingsdoelen te stimuleren en te versterken.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 25.000,- (p. jr.)
Looptijd:  2020 - 2021 

Dit project geeft structureel de relatie tussen levensbeschouwing en duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) vorm binnen de VU, in het bijzonder het Amsterdam Centre for Religion & Sustainable Development (ACRSD) aan de faculteit voor religie en theologie.

In 2015 werden de SDG’s door de Verenigde Naties geadopteerd. Deze doelen hebben betrekking op onder andere armoedebestrijding, klimaatverandering en gendervraagstukken. Vandaag de dag vormen deze SDG’s een gedeelde kapstok voor overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en academische instellingen om zich samen bezig te houden met duurzame ontwikkeling.

Wereldwijd en in de Nederlandse context is levensbeschouwing echter niet of nauwelijks onderdeel van dit discours. De faculteit religie & theologie (VU) wil met het ACRSD dit hiaat opvullen. Er wordt opgetrokken met partijen binnen en buiten de VU, o.a. stad Amsterdam, nationale overheid, bedrijfsleven, religieuze gemeenschappen en Verenigde Naties. Intensieve samenwerking is er met het Amsterdam Sustainability Institute (VU).

Dit project stimuleert en concretiseert de rol van levensbeschouwing en zingeving binnen de SDG-agenda, en geeft deze relatie ook vorm binnen het onderwijs aan de VU. Er wordt op kritische en inspirerende wijze ruimte voor levensbeschouwing in maatschappelijke vraagstukken gemaakt, zoals al zichtbaar werd in diverse ronde tafels in 2019 als ‘Hoop zaaien in de landbouw’, ‘Religie en gender’ en ‘Water in Times of Climate Change’.

SAMENWERKING
Amsterdam Sustainability Institute

LINK
Amsterdam Centre for Religion and Sustainable Development