Amsterdam Centre for Religion and Sustainable Development

ACRSD stelt zich tot doel de interactie tussen levensbeschouwing en de duurzame ontwikkelingsdoelen te stimuleren en te versterken.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 25.000,- (p. jr.)
Looptijd:  2020 - 2021 

Dit project geeft structureel de relatie tussen levensbeschouwing en duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) vorm binnen de VU, in het bijzonder via het Amsterdam Centre for Religion & Sustainable Development (ACRSD) aan de Faculteit Religie & Theologie.

In 2015 werden de SDGs door de Verenigde Naties geadopteerd. Deze doelen hebben betrekking op onder andere armoedebestrijding, klimaatverandering en gendervraagstukken. Vandaag de dag vormen deze SDGs een gedeelde kapstok voor overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en academische instellingen om zich samen bezig te houden met duurzame ontwikkeling.

Wereldwijd en in de Nederlandse context is levensbeschouwing echter niet of nauwelijks onderdeel van dit discours. De Faculteit Religie & Theologie (VU) wil met het ACRSD dit hiaat opvullen. Er wordt opgetrokken met partijen binnen en buiten de VU, o.a. de gemeente Amsterdam, welzijnsorganisaties, bedrijfsleven, religieuze gemeenschappen en de Verenigde Naties. Intensieve samenwerking is er met het Amsterdam Sustainability Institute en het Athena Institute van de VU.

Dit project stimuleert en concretiseert de rol van levensbeschouwing en zingeving binnen de SDG-agenda, en geeft deze relatie ook vorm binnen het onderwijs aan de VU. Er wordt op kritische en inspirerende wijze ruimte gemaakt voor levensbeschouwing in maatschappelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld in diverse ronde tafels als 'Religie en gender', 'Water in Times of Climate Change' en 'Hoop in tijden van corona'.

SAMENWERKING
Amsterdam Sustainability Institute
Athena Institute

LINK
Amsterdam Centre for Religion and Sustainable Development