Alumnikringen en lustra

Doorlopend fonds voor de activiteiten van alumnikringen en lustra.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 25.000,- (p. jr.)
Looptijd:  structureel 

De VUvereniging vindt het belangrijk dat afgestudeerden van de Vrije Universiteit Amsterdam na hun studie de opgebouwde band met de VU blijven behouden. Daarom stellen we graag jaarlijks € 25.000 beschikbaar voor de organisatie van lustra van alumni- en reünistenverenigingen (sport- en gezelligheidsverenigingen) gelieerd aan de VU en jaarlijkse bijeenkomsten van alumnikringen van de VU.

De hoogte van het bedrag is variabel. Lees er meer over in de bijgevoegde regeling.

Aanvragen voor het fonds kunnen doorlopend worden ingediend via vereniging@vu.nl. Je kunt het hele jaar een aanvraag indienen, maar wel uiterlijk 8 weken vóór aanvang van de activiteit(en).
Een aanvraag bestaat uit:
a. Een korte samenvatting over het beoogde doel van de bijeenkomst of activiteit.
b. Een plan van aanpak voor exposure van de VUvereniging (denk aan  poster/toegangskaartjes/foto’s/social media).
c. Een begroting met eventuele offertes.

Wil je meer informatie over het fonds voor Alumnikringen en lustra? Of wil je een aanvraag indienen? Neem dan contact op met Annemarie Bibo (secretaris VUvereniging) app/bel: 0627339829 of mail naar vereniging@vu.nl.