Bridging Gaps

Theologiestudenten van over de hele wereld maken kennis met theologiebeoefening en kerken in Nederland.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 37.000,- (p. jr.)
Looptijd:  2021 - 2024  

Het project Bridging Gaps biedt door het aanbieden van beurzen theologiestudenten uit ruimt 60 partnerinstellingen in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Midden- en Oost-Europa de mogelijkheid om in een academische omgeving kennis te maken met  met theologiebeoefening en kerken in Nederland, zonder hen te verplichten aan een formeel Master‐ of Bachelor-programma deel te nemen.

Het programma biedt de studenten tijd, biedt extra mogelijkheden voor begeleiding, en vormt een belangrijke stimulans voor een contextueel sensitieve benadering van onderzoek. Dit is met name van belang voor studenten uit maatschappelijk geëngageerde contexten, zoals kerken. Bridging Gaps werkt op drie manieren met “gaps”:

  • Het biedt studenten de gelegenheid om een “gap” in de kennis te overbruggen: Ze ontvangen een belangrijke impuls voor hun studie door kwalitatief hoogstaande begeleiding;
  • Het overbrugt een geografische en culturele “gap” door deze studenten in Nederland te laten studeren. Dit biedt een belangrijke interculturele ervaring.
  • Het combineert deze twee “gaps” en maakt ze productief door de studenten samen te brengen in een cultureel en religieus diverse community of learners, waarin ze zich oefenen in een contextueel en maatschappelijk relevante benadering van de theologie, met name bijbelinterpretatie.

Door het volgen van het programma keren de studenten beter toegerust en nog meer geïnspireerd terug naar hun eigen omgeving om zich daar door te ontwikkelen tot leidende persoonlijkheden in kerk en maatschappij. Dat dit laatste inderdaad gebeurt, bewijst de vervolgcarrière van een groot aantal alumni van het programma. Een aantal van hen bekleedt nu leidinggevende functies in wetenschappelijke opleidingen en/of kerken, meerdere van hen behaalden na deelname aan het programma een PhD aan de VU of elders.

LINK
Bridging Gaps webpagina
Interview met Peter-Ben Smit en Kirsten van der Ham