Building a Connected VU Student Community

Dit project draagt bij aan verbinding tussen studenten op de VU. Met de ontwikkeling van een diagnostisch instrument wordt de mate van contact binnen en buiten groepsgrenzen geïnventariseerd.

01-01-2019 | 17:03

Subsidie: € 25.000,-
Looptijd:  2020 

De Vrije Universiteit wil een welkome plek zijn voor studenten met verschillende achtergronden en een campusomgeving bieden waar die verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en positieve verbindingen met elkaar aan kunnen gaan.

De VU slaagt er in een aantrekkelijke leeromgeving te bieden aan studenten met een niet-westerse migratieachtergrond. Dit wordt onderbouwd door instroomcijfers die tot de hoogste van Nederland behoren. Niet-westerse studenten voelen zich aangetrokken tot de reeds bestaande diversiteit op de VU en voelen zich behoorlijk thuis op onze campus.

De toenemende diversiteit op de VU voor studenten zonder migratieachtergrond wordt niet door iedereen als een positief verschijnsel gezien. De vraag is wat de achtergronden zijn van die gevoelens en of er interventies denkbaar zijn om de ontmoeting en verbinding tussen studenten met en zonder een migratieachtergrond te bevorderen.

Dit project analyseert de polarisatie op de VU rond het thema diversiteit, die deels het gevolg is van de toegenomen polarisatie in de samenleving en gaat preventieve en pro-actieve interventies te ontwikkelen. De interventies die worden ontwikkeld moeten bijdragen aan versterking van een VU-community waarin mensen zich thuis en verbonden voelen vanuit, en niet ondanks, hun verschillen. Op die manier draagt het project bij aan openheid en verbinding. Door de interventies te toetsen op hun effectiviteit en contextafhankelijkheid, is het ook mogelijk deze interventies op andere plaatsen in de samenleving waar verbinding in het gedrang is in te zetten.
VU Family, een initiatief opgericht door studenten aan de VU dat zich tot doel stelt studenten van verschillende achtergronden te verbinden, is een belangrijke samenwerkingspartner in het vormgeven van de interventies.

SAMENWERKING
VU Family

LINK
Diversiteit aan de VU