Consortium Oxford-Amsterdam

Wat is de betekenis van ouder worden in de huidige samenleving en wat is goede zorg?

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 6.000,- (p. jr.)
Looptijd:  2018 - 2020 

AGEING, DECISION-MAKING & END-OF-LIFE

Wat is de betekenis van ouder worden in de huidige samenleving, die zich kenmerkt door religieus en cultureel pluralisme? Wat verstaan ouderen zélf onder kwaliteit van leven? Hoe solidair moeten we als samenleving zijn als een oudere geen eigen sociaal netwerk heeft ter ondersteuning? Wat maakt goed sterven mogelijk? Is stervenshulp toelaatbaar, en wanneer? Welke morele kwesties spelen er rondom het vaststellen van wilsbekwaamheid bij psychiatrische patiënten, bijvoorbeeld als het gaat om een verzoek tot zelfdoding of om toerekeningsvatbaarheid?

Dit project reflecteert vanuit een ethische en filosofische invalshoek op de volgende aspecten:

  • de betekenis van ouder worden en zijn in de huidige samenleving
  • solidariteit
  • goede zorg, waaronder ook de spirituele aspecten hiervan
  • vraagstukken rondom (forensische) psychiatrie en levenseinde

Dit wordt gedaan vanuit de overtuiging dat:

  1. deze reflectie belangrijk is voor de verbetering van menswaardige zorg en een rechtvaardige samenleving, en
  2. levensbeschouwing, zingeving en wetenschap geen tegenpolen zijn, maar elkaar kunnen versterken.

Het project verbindt VU, VUmc en samenleving (ook in Europees verband) door samenwerking op het gebied van deze thema’s. De geplande activiteiten spelen zich af op het snijvlak van onderwijs, wetenschap, zorg en levensbeschouwing. Zowel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek als patiëntenzorg kunnen profiteren van de output van dit project.

Dit project legt zich toe op samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en zorg rondom ouder worden, levenseinde, besluitvorming en psychiatrie, en verbindt hierin VU, VUmc (inmiddels Amsterdam UMC) en het prestigieuze Ethox Centre, een centrum voor bio-ethiek van Oxford University (UK).

SAMENWERKING
- Afdeling Metamedica van Amsterdam UMC, locatie VUmc
- Afdeling Filosofie, Faculteit der Geesteswetenschappen Vrije Universiteit
- Ethox Centre, Oxford University

LINKS
Metamedica
Afd. Filosofie
Ethox Centre

Interview met Suzanne Metselaar