Debatcentrum 3D

In debatcentrum 3D worden actuele, relevante en maatschappelijke thema’s geagendeerd die leven binnen de VU-gemeenschap.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 20.000,-
Looptijd:  2021 

Sinds oktober 2018 is 3D het debatcentrum van de VU. Gelegen in het hart van de campus draait alles er om Dialoog, Debat en Diversiteit. Het is de plaats waar schurende vragen en botsende meningen niet uit de weg worden gegaan, verdieping in plaats van vervlakking wordt gezocht en ontmoeting in plaats van vervreemding. De 3D doelgroep bestaat uit studenten en medewerkers van de VU. Programma’s in 3D worden met en voor studenten en medewerkers georganiseerd en sluiten aan bij de visie van de VU en behoeftes van de VU-community.

In 3D worden actuele, relevante thema’s geagendeerd die leven binnen de VU-gemeenschap, maar ook relevante maatschappelijke thema’s passend bij de VU. Het is de plek waar naast uitstekend onderwijs en onderzoek op een andere manier wordt geïnvesteerd in de VU-community. Steeds meer partijen weten 3D te vinden en bieden programma’s aan.

Courageous Conversations
Courageous Conversations zijn moedige gesprekken over ongemakkelijke vragen met soms schurende antwoorden. De online gesprekken worden georganiseerd door het 3D Debatcentrum en het VU Diversity Office. Zij bouwen hiermee aan een VU gemeenschap waarin iedereen zich gehoord en betrokken voelt. Er wordt discussie gevoerd over racisme, uitsluiting en vrijheid van meningsuiting. 3D wil alle studenten en medewerkers in al hun eigenheid en veelkleurigheid steunen en uitdagen om zich te laten horen aan de Vrije Universiteit.


Verschillende partners binnen de VU bieden inmiddels programma’s aan in 3D waaronder VU-pride, VU-Family, NewConnective, Young VU, USR, Centrum Ethos, afdeling Maatschappelijke Profilering en AdValvas. Naast deze partijen programmeert de programmacoördinator bijeenkomsten in 3D met thema’s als diversiteit, colonial herritage, engaged scholarship en nivellering.

Om meer studenten en medewerkers te bereiken en faculteiten te betrekken bij het organiseren van aansprekende bijeenkomsten, initieert 3D in 2021 het Prominenten Sprekersprogramma aan de VU. Beurtelings worden faculteiten gevraagd een nationale of internationale prominente spreker uit te nodigen, die inhoudelijk aansluit bij het onderwijs, onderzoek of de valorisatieactiviteiten van de betreffende faculteit.

SAMENWERKING
College van Bestuur Vrije Universiteit
Faculteit Religie & Theologie

LINK
3D website