Succesvol onderwijs in de diverse leeromgeving van de VU

De VU heeft als eerste universiteit in Nederland gekozen voor een breed opgezet diversiteitsbeleid. De VU investeert in aansluitingsactiviteiten (pre-university college, introductieprogramma’s), de ontwikkeling en implementatie van diversiteitssensitief onderwijs, community service, programma’s gericht op arbeidsintegratie, en professionalisering van docenten.
 
In dit project streven we naar de volgende doelen:
Ten eerste een unieke longitudinale database op het niveau van
(1) individuele studenten,
(2) groepen studenten (etnische groepen, verschillende disciplines, sekse, etc),
(3) curriculumonderdelen,
(4) organisatorische context, om de specifieke problematiek van specifieke groepen studenten alsmede de effecten van diversiteitsinspanningen te kunnen volgen.
Bij gebleken meerwaarde op lange termijn wordt besloten de database te continueren.

Ten tweede het ontwikkelen van onderzoek met bovenstaande database in samenwerking met nationale en internationale partners. Opbrengst hiervan betreft wetenschappelijke en praktijkgerichte publicaties, conferenties en subsidieaanvragen voor vervolgonderzoek.

Ten derde de opzet van een databank met een overzicht van onderzoekers met expertise op bepaalde terreinen en recent onderzoek, zowel op de VU als in samenwerking met andere universiteiten in Nederland.


© Yvonne Compier

Motivatie

Het thema diversiteit vormt een belangrijk speerpunt binnen de VU. De VU wil een leeromgeving bieden die studenten opleidt tot geëngageerde en gewetensvol opererende academici die voortdurend grenzen verkennen en weten te verleggen.

Bevordering van inclusiviteit, effectieve opleiding en arbeidsintegratie van studenten met een andere culturele achtergrond zijn belangrijke maatschappelijke doelstellingen. Kennisontwikkeling op dit gebied heeft een belangrijke waarde voor de maatschappij. Het bijzondere karakter van de VU heeft zich vertaald in een ambitie om een instelling te zijn waar ruimte is voor verschillende religieuze en culturele perspectieven. Waar we studenten willen meegeven dat wetenschap niet waardevrij is en dat je vanuit verschillende religieuze en culturele perspectieven op een positieve manier kan bijdragen aan burgerschap.

Samenwerking

- Universiteit Leiden
- Erasmus Universiteit Rotterdam
- University of California Los Angeles
- City University of New York