Emoena

Een trainingsprogramma voor mensen die te maken hebben met verschillende levensbeschouwingen en -overtuigingen en die hun persoonlijk leiderschap willen versterken.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 15.000,- (p. jr.)
Looptijd:  2020 - 2021 

LEIDERSCHAP IN EEN MULTIRELIGIEUZE CONTEXT 

Emoena is een nieuw en uniek programma bestaande uit 18 lesdagen gespreid over één academisch jaar. Sleutelwoorden zijn studie en kritische reflectie, interlevensbeschouwelijk leren, maatschappelijk engagement en samenwerking.

Het onderwijs is dialogisch, activerend en ervaringsgericht en vindt plaats op unieke locaties, zoals onder andere het Anne Frank Huis, het St. Catharijne Convent, het Rijksmuseum van Oudheden, het Wereldhuis, en tal van heilige plaatsen in Nederland. Deze opleiding is voor mensen die in hun professionele werkzaamheden veel te maken hebben met verschillende levensbeschouwingen en levensovertuigingen (religieus en seculier) en die hun persoonlijk leiderschap willen versterken. Denk hierbij aan docenten levensbeschouwing, geestelijk verzorgers, personen werkzaam in het gevangeniswezen, ziekenhuizen en scholen, bedrijfsleiders, maar ook aan mensen in de lokale en centrale overheid (politie, gemeenten, ministeries). Een tweede belangrijke doelgroep van dit programma zijn religieuze leiders: rabbijnen, pandits, dominees, imams, etc. Ook zij worden in toenemende mate geconfronteerd met levensbeschouwelijke diversiteit, zowel buiten als binnen hun gemeenschap.

Het onderwijs wordt verzorgd door religieuze leiders en academici, politici en professionals uit de publieke en private sector. In deze constellatie leren de deelnemers niet alleen van elkaar en van de docenten, maar omgekeerd biedt het programma ook een unieke kans voor bijvoorbeeld politici, wethouders, gevangenisdirecteuren of bedrijfsleiders om in gesprek te treden met mensen uit verschillende tradities. 


De primaire academische partner van van Emoena Nederland is de Faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam.

Het lange termijn doel is het ontwikkelen van een gewaardeerd, zelfstandig en jaarlijks terugkerend interlevensbeschouwelijk leiderschapsprogramma. Emoena wil, naar het voorbeeld van Emouna France, een begrip en een kwaliteitslabel worden in Nederland: Emoena als netwerk, informatiepunt, opleider en verbinder.

LINK
Emoena