Fonds Community Building

Sportieve, studie- of culturele activiteiten van studenten en medewerkers worden uit dit fonds betaald.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 16.000,- (p. jr.)
Looptijd:  structureel 

Het Fonds Community Building staat ter beschikking van de Rector Magnificus. Hij kan hieruit in groepsverband ondernomen sportieve-, culturele- of studieactiviteiten van studenten of medewerkers subsidiëren. Ook het Hooglerarenconcert behoort hiertoe. Sinds 2016 beheert het International Office het Fonds Community Building namens de Rector Magnificus.

LINK
Interview met rector magnificus Vinod Subramaniam