Geven in Nederland 1880-2020

Een historische reconstructie van het geefgedrag van Nederlanders in 1880.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 22.000
Looptijd:  2021

Uit actueel onderzoek naar geefgedrag van Nederlanders blijkt dat religieuze motivatie ondanks de voortgaande secularisatie een filantropische factor van belang is. In vroeger tijden was die religieuze drijfveer vrijwel inherent aan alle vrijwillige investeringen van tijd, geld en goederen aan goede doelen. Om te bestuderen hoezeer filantropie functioneert in een andere context, gebruiken onderzoekers een actueel model om het geefgedrag in het symbolische peiljaar 1880 te reconstrueren.

In welke opzichten is geefgedrag anno 2020 gelijk aan, of juist heel anders dan, geefgedrag in 1880? En welke rol speelt een religieuze motivatie hierin? Door een historisch vergelijkingsperspectief en een interdisciplinaire benadering leveren de onderzoekers een bijdrage aan onderzoek naar, onderwijs over en bezinning op de relatie tussen religie en filantropie. Daarmee komen de expertise van het Centrum voor Filantropische Studies ten aanzien van onderzoek naar het geefgedrag van huishoudens, bedrijven en fondsen in Nederland en de expertise van de Faculteit der Geesteswetenschappen ten aanzien van de geschiedenis van filantropie samen. Tijdens een slotconferentie eind 2021 presenteren de onderzoekers hun resultaten. Bij het project worden studenten betrokken onderzoek uitvoeren en daarvan in papers of scripties verslag doen, mede in discussie met medestudenten. 

SAMENWERKING
Faculteit der Geesteswetenschappen
Centrum voor Filantropische Studies