Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Bevorderen van de zichtbaarheid van de collectie en verrichten van onderzoek.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 30.000,- (p. jr.)
Looptijd:  2018 - 2021 

ONDERZOEKSBEVORDERAAR

De onderzoekbevorderaar bij het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de VU (HDC) stimuleert de bekendheid van de HDC collecties en bevordert en verricht onderzoek op basis daarvan.

Het project omvat drie taken:

  1. Organisatie van wetenschappelijke congressen, het verzorgen van wetenschappelijke publicaties, lezingen en andere publieksactiviteiten waarmee HDC en samenleving aan elkaar verbonden worden.
  2. Maatschappelijke fondswerving in relatie tot deze activiteiten.
  3. Het HDC in academische en maatschappelijke netwerken vertegenwoordigen en verankeren.

Doel is dat er activiteiten worden ontplooit omtrent een variatie van historische thema’s, maar specifiek ligt de nadruk op onderzoek en werving inzake internationale aspecten: Indonesië/Nederlands-Indië (o.m. zendingsarchieven) en de Verenigde Staten en Zuid-Afrika (invloed neocalvinisme, internationale rol VU, Kuyper-herdenking 1920-2020).

Het project beweegt zich in de driehoek van wetenschap, HDC-collectie en maatschappij. Het HDC streeft er naar om met zijn publicaties, bijeenkomsten en netwerken een brug te slaan, enerzijds tussen zijn collectie en het wetenschappelijk onderzoekerspotentieel binnen de universitaire wereld, anderzijds tussen zijn collectie en het maatschappelijk debat en ten derde tussen bij burgers en instanties levende belangstelling en de onderzoeksthema’s van het HDC.

SAMENWERKING
Nederlandse Provincie der Jezuïeten

LINK
Website Historisch Documentatie Centrum