Hematologie – Reflectie op identiteit en idealen

Werken in veranderende en complexe omstandigheden nodigt uit tot reflectie en bezinning.

20-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 38.000,- (p. jr.)
Looptijd:  2020 - 2021 

De medische zorg wordt steeds complexer. Dat is duidelijk te zien in een specialistisch gebied als de hematologie. Nieuwe mogelijkheden op het gebied van diagnostiek en behandeling roepen de vraag op hoever we doorgaan met behandelen, en hoe curatieve en palliatieve zorg zich tot elkaar verhouden. Patiënten worden mondiger en familie wil meepraten. Door deze nieuwe ontwikkelingen wordt het werk complexer en de werkdruk groter. Werken in veranderende omstandigheden nodigt uit tot reflectie en bezinning. Binnen de afdeling Hematologie wordt dit vorm gegeven via de inzet van moreel beraad.

In een moreel beraad worden ethische vragen rond een casus onderzocht door een groep professionals. Het gesprek vindt plaats via een gestructureerde methode, gefaciliteerd door een gespreksleider. Moreel beraad draagt bij aan het vinden van betere manieren om om te gaan met ethische kwesties en leidt tot betere samenwerking. Hiernaast levert het ook een bijdrage aan reflectie op fundamentele waarden en motiveringen achter het werk. 

Naast het inzetten van een moreel beraad op de afdeling Hematologie, wordt tevens een enquête gehouden en worden gesprekken georganiseerd over identiteit en idealen. Doel is te komen tot reflectie op identiteit (Wie ben ik en waar sta ik voor) en idealen (Wat is ‘goede zorg’, waar ga ik voor) hetgeen moet leiden tot een visiedocument voor de afdeling. Dit is temeer relevant, omdat in het kader van de alliantie een nieuwe afdeling tot stand komt waarin medewerkers van VUmc en AMC nadrukkelijk gaan samenwerken. Dan is reflectie op wat er in het werk toe doet een essentiële voorwaarde voor het behoud van motivatie en werkplezier.

LINK
Wat is moreel beraad