Gesubsidieerde projecten

De VUvereniging verleent subsidies aan projecten en activiteiten die binnen de doelstelling vallen. In 2022 besteedt de VUvereniging samen met de Van Coeverden Adriani Stichting een totaal van € 1.063.000 aan subsidies.
Deze subsidies omvatten ook beurzen.