International Law Clinic

Sinds 2010 biedt de International Law Clinic onderwijs waarin studenten tegelijkertijd leren en werkervaring opdoen. De studenten dragen bij aan de pro bono juridische dienstverlening aan slachtoffers van massageweld, getroffen gemeenschappen, op structurele hervorming gerichte staten en civil society organisaties in hun strijd voor vrede en gerechtigheid.
Het doel van de ILC is drieledig:

  1. De International Law Clinic bood voorheen plaats aan 5 tot 8 studenten. Met de aangevraagde subsidie kan er uitbreiding plaatsvinden naar 15 masterstudenten per jaar die het vak volgen gedurende het gehele academische jaar voor 12 studiepunten. Daarnaast wordt onderzocht of dit kan worden doorontwikkeld tot bachelorvak of minor. Ook is er in beginsel capaciteit voor het opnemen van 4 studenten politicologie, 4 studenten communicatie en 2 studenten kunstmatige intelligentie voor een stage van 3-5 maanden.
  2. Het in omvang en kwaliteit laten toenemen van de pro bono juridische dienstverlening die wordt geleverd door de International Law Clinic.
  3. Bijdragen aan het maatschappelijke profiel van de VU, in onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening.


© Caren Huygelen

Motivatie

De bestaansreden van de International Law Clinic is om wereldwijd bij te dragen aan rechtvaardigheid, medemenselijkheid en verantwoordelijkheid en om het nastreven van vrede en gerechtigheid. Het is een expliciete vertaling van het combineren van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke oriëntatie op het gebied van oorlog en vrede. De ILC richt zich daarbij specifiek op het combineren van wetenschappelijke kennis en de leerervaring van studenten met het bieden van maatschappelijke ondersteuning aan diegenen in de wereld die dit het hardst nodig hebben. De ILC doet dit door het bevorderen van duurzaam maatschappelijk herstel na massageweld door aan slachtoffers, getroffen gemeenschappen of op structurele hervorming gerichte staten pro bono juridische ondersteuning en capaciteitsopbouw te verlenen, in de vorm van advisering, training en/of begeleiding van constructieve maatschappelijke dialoog.
Studenten kunnen bijdragen aan juridische dienstverlening in de ernstigste situaties ter wereld voor diegenen die het dat hardst nodig hebben maar dit zich niet kunnen veroorloven.
In de afgelopen 7 jaar hebben VU studenten onder meer bijgedragen aan:

  • juridische ondersteuning in vredesonderhandelingen (o.a. de Nagas in India en de oppositie in Syrië);
  • opzetten van vervolgings- en andere rechtvaardigheidsmechanismen (transitional justice) in landen in Afrika, Midden-Oosten en Azië;
  • juridisch adviseren van volken die grootschalige en ernstige mensenrechtenschendingen ondergaan (zoals Southern Cameroons, South Sudan en Darfur);
  • ondersteuning aan rechterlijke macht en Ministeries van Justitie in de bestrijding en vervolging van Piraterij in verschillende landen in Afrika en Azië;
  • maar ook in Nederland als het complexe internationaal rechtelijke vraagstukken betreft waarin politiek en recht zich sterk vermengen, zoals aan de Tweede Kamer inzake de juridische aspecten van MH17, wapenhandel en levenslange gevangenisstraf.

Samenwerking

- Public International Law & Policy Group