Levensvragen bij beginnende dementie en MCI

Zorgverleners en onderzoekers ondersteunen patiënten en hun naasten bij levensvragen bij beginnende dementie en milde cognitieve stoornissen.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 41.000 (totaal)
Looptijd:  2021 - 2022 

In het Alzheimercentrum Amsterdam constateerden verpleegkundigen dat patiënten geconfronteerd worden met allerlei vragen: over zichzelf, over de invulling van hun toekomst, over de betekenis van het leven. Niet zelden gaat dit gepaard met rouw, acceptatie, controleverlies en problemen met steun- en krachtbronnen. Doordat het Alzheimer Centrum Amsterdam zich in de eerste plaats richt op de poliklinische diagnose is er geen echte plek waar patiënten die recent een diagnose dementie of MCI hebben ontvangen met dit soort vragen terecht kunnen. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt echter dat (aandacht voor) zingeving en spiritualiteit juist eigenwaarde, zin en betekenis in het leven met dementie bevorderen.

Het project ‘Ondersteuning van levensvragen bij beginnende dementie en MCI’ richt zich precies op deze leemte in de huidige zorgverlening. Zorgverleners en onderzoekers ontwikkelen in het kader van dit project een interventie, die voorziet in aandacht voor zingeving en spiritualiteit, en daarmee bijdraagt aan het verlagen van de lijdensdruk door levensvragen bij patiënten met beginnende dementie en MCI. Het interventieprotocol wordt in de loop van 2022 getest en geëvalueerd.

SAMENWERKING
Dienst Pastoraat en Geestelijke verzorging Amsterdam UMC, locatie VUmc
Alzheimercentrum Amsterdam

LINKS
Alzheimercentrum Amsterdam
Pastoraat en Geestelijke verzorging Amsterdam UMC, locatie VUmc