Maatschappelijke stages ACTA

In maatschappelijke stages worden tandheelkundestudenten in contact gebracht met kwetsbare groepen in de samenleving.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 20.000,- (p. jr.)
Looptijd:  2021 - 2022 

Hoewel mondzorg voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar in Nederland volledig verzekerd is, hebben specifieke groepen slechts beperkte toegang tot mondzorg. Zij worden onvoldoende bereikt met publieke maatregelen op het gebied van volksgezondheid en volksgezondheidszorg. Het gevolg is momenteel dat verschillen in mondgezondheid al op jonge leeftijd herkenbaar zijn.

ACTA ziet voor zijn tandheelkundestudenten een duidelijke maatschappelijke rol weggelegd. Als mondzorgverlener ondersteunen zij immers ook diegenen die moeite hebben om zelfstandig de weg naar de mondzorgpraktijk te vinden. Om studenten hierin te op te leiden, verankert ACTA maatschappelijke stages in het onderwijsaanbod. In deze stages komen studenten in contact met verschillende kwetsbare groepen en verdiepen zij zich in hoe armoede of sociale omgeving het dagelijks leven beïnvloed en de keuzes die mensen hierdoor maken. Bj deze stages zijn niet alleen de (paramedische) zorgverleners betrokken, maar ook (publiek-)maatschappelijke hulpverleningsorganisaties.

De maatschappelijke stages worden opgezet aan de hand van de principes van community service learning. In het collegejaar 2021-2022 gaat de eerste groep studenten aan de slag, onder begeleiding van docent-stagebegeleiders die getraind zijn in de community service learning benadering.

SAMENWERKING
ACTA