Migration Law Clinic

De Migration Law Clinic brengt advies uit aan advocaten in grensverleggende procedures die aanhangig zijn of worden bij de Europese Hoven. De Migration Law Clinic is een 12-punts mastervak. Via een sollicitatieprocedure worden er 10 Nederlandse en buitenlandse studenten van de VU en andere Nederlandse universiteiten geselecteerd. De studenten vormen een internationaal team met uiteenlopende talenten en achtergronden. Zij werken in groepjes aan een deskundigenadvies, in nauwe samenwerking met een externe cliënt, meestal migratierechtadvocaten. Zij worden daarbij intensief begeleid door een specialist van de Sectie Migratierecht. Tijdens groepsbijeenkomsten krijgen de studenten (gast)colleges en ontwikkelen ze hun praktische vaardigheden. Deze intensieve vorm van onderwijs is noodzakelijk om hoogwaardig juridisch advies te geven om de ontwikkeling van fundamentele rechtsbeginselen in Europa te bevorderen, en om excellente studenten op te leiden tot hooggekwalificeerde juristen. De Clinic brengt elk half jaar minstens twee adviezen uit.

De Migration Law Clinic is een arbeidsintensieve vorm van onderwijs die niet binnen het standaard onderwijsbudget bekostigd kan worden. De Clinic wordt via onderwijsfinanciering (op grond van studiepunten) voor €7.000 bekostigd. De reële kosten zijn echter €70.000. De Clinic kan alleen voortbestaan met extra financiering van sponsors. De subsidie van VUvereniging wordt als hefboom gebruikt om deze financiering op gang te brengen en daarmee het voortbestaan van de Migration Law Clinic veilig te stellen. Sinds april 2016 begeleidt advocatenkantoor DLA Piper de groepjes op technisch vlak (drafting, presentatie, research, moot court competition), en steekt daar naar schatting 100 declarabele uren per jaar in.


© Yvonne Compier

Motivatie

De Migration Law Clinic voorziet in wetenschappelijk onderwijs dat op unieke wijze rechtstreeks wordt gekoppeld aan een maatschappelijk vraagstuk en bijdraagt aan de oplossing daarvan. Dat doet de Clinic door vorm te geven aan een wederkerige relatie tussen de Sectie Migratierecht van de VU en de samenleving, op zodanige wijze dat beide daar bij winnen: de Clinic is een uitmuntende vorm van onderscheidend onderwijs, en richt zich er op een concrete bijdrage te leveren aan het oplossen van een maatschappelijk probleem.
 
De Clinic vervult een sociale en een wetenschappelijke functie voor de Nederlandse samenleving: het bevordert de ontwikkeling van Europese jurisprudentie op het gebied van het asielrecht, het reguliere migratierecht en vreemdelingendetentie. Dit doet de Clinic door in zaken van groot maatschappelijk belang, die veelal de kern van fundamentele rechtsbeginselen raken, advies op maat te geven aan advocaten en andere belanghebbenden in het complexe rechtsgebied van het Europese migratierecht. De gesubsidieerde vreemdelingenadvocatuur heeft zelf niet de expertise en de middelen om het nodige diepgaande juridisch onderzoek te doen.

Samenwerking

- advocatenkantoor DLA Piper