MOOC English+: Towards a connected world through language and learning

Een Massive Open Online Course leert deelnemers verstaanbaar te zijn in het Engels en daarbij hun eigen identiteit in het Engelse accent te omarmen.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 23.500 (totaal)
Looptijd:  2021 - 2022 

De MOOC English Pronunciation in a Global World is door de VU ontwikkeld en vrij toegankelijk. De laatste editie van deze MOOC, die bestaat uit een academische cursus Engelse uitspraak, verwelkomde niet minder dan 66.800 deelnemers van over de hele wereld. Het gaat er niet zozeer om deelnemers een native Engels accent aan te leren: doel van de MOOC is deelnemers te leren verstaanbaar te zijn in het Engels en andere Engelse accenten te begrijpen. De diversiteit en persoonlijke identiteiten in Engelse accenten worden daarbij expliciet omarmd en gekoesterd.

De cursus ‘English pronunciation in a global world’ start op maandag 5 april 2021. https://www.futurelearn.com/courses/english-pronunciation

Om de MOOC te blijven optimaliseren en duurzaam en frequenter aan te kunnen bieden aan een groter aantal belanghebbenden, zijn een aantal ontwikkelingen belangrijk. Zo gaat de MOOC meer regionaal-specifieke inhoud ontwikkelen op basis van de input van de deelnemers en wordt er een mentorprogramma met alumni opgezet. Uiteindelijk ontstaat er een dynamische community of learners met een divers palet aan geschiedenissen, talen, en culturen dat zichzelf ondersteunt, onderhoudt en verder groeit doordat deelnemers zelf mentoren worden. De ervaringen die uit deze verdere ontwikkelingen van de MOOC komen dragen bij aan de kwaliteit van online onderwijs aan de VU.

SAMENWERKING
Faculteit der Geesteswetenschappen
VU Network for Teaching and Learning

LINKS
Facebook Global English
Future Learn: English Pronunciation in a Global World

CONTACT
Laura Rup
l.m.rupp@vu.nl