PACS - centre for Peace and Conflict Studies

Op 18 januari 2017 kwamen op initiatief van VUvereniging 22 VU wetenschappers bijeen om te bespreken of aan de VU een “Instituut voor Oorlog en Vrede” zou kunnen worden opgericht. Besloten werd het initiatief voort te zetten. Als projectnaam werd gekozen voor IOVIS - Centre for Peace and Conflict, wat later veranderde naar PACS - centre for Peace And Conflict Studies.

Missie

PACS beoogt interdisciplinaire samenwerking op het thema oorlog en vrede. Zowel met onderwijs en onderzoek als met de ontsluiting van kennis naar een bredere doelgroep.
De vier grondvragen zijn van multidisciplinair niveau:
- Waarom laten mensen elkaar lijden.
- Is daar wat aan te doen.
- Waarom doen ze dat juist niet.
- Kunnen we daar wat mee? 

Vragen die alleen op multi- of interdisciplinair niveau kunnen worden onderzocht en beantwoord. Qua deskundigheid heeft de VU, verdeeld over diverse faculteiten en afdelingen, alles in huis om het centrum inhoudelijk te voeden.
Dat het initiatief voor dit centum hier is ontstaan is niet geheel toevallig: het thema sluit sterk aan bij de identiteit van VUvereniging en VU.
 

Ontwikkeling

Vanuit het instituut is de succesvolle interfacultaire minor Peace and Conflict Studies voortgekomen. VUvereniging geeft in 2019 een eenmalige subsidie van 30.000 Euro om de minor mede te bekostigen.
De minor staat onder de hoede van de faculteit der Sociale Wetenschappen welke deze coördineert in samenwerking met de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Religie & Theologie. Docenten komen uit de coördinerende faculteiten plus de faculteiten Gedrags- & Bewegingswetenschappen en Geesteswetenschappen.

Samenwerking

Vele disciplines houden zich bezig met de thematiek van oorlog en vrede: 

  • filosofie
  • theologie
  • criminologie
  • psychologie
  • internationaal recht
  • geschiedenis
  • sociologie
  • antropologie
  • politicologie

Deze disciplines, verdeeld over 5 faculteiten, zijn allen betrokken bij de totstandkoming van PACS en de ontwikkeling van de minor.

Onderzoek

De volgende stap in de ontwikkeling van PACS is het opzetten van een onderzoeksprogramma. Hiervoor worden samenwerkingsverbanden gezocht en subsidies verworven.