PACS-lezing Scott Shapiro

Een openingslezing voor het Centre for Peace and Conflict Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 3.000,-
Looptijd:  2020 

LAUNCH EVENT 

Begin 2017 heeft de VUVereniging een dertigtal wetenschappers uit vijf faculteiten bijeengeroepen om de thematiek van oorlog en vrede op de VU zichtbaarder te maken. Hier zijn twee ontwikkelingen uit voort gekomen: 

  • Sinds 2018 is er de universiteitsminor Peace and Conflict Studies, die ernaar streeft studenten vanuit een interdisciplinair perspectief inzicht te bieden in de oorzaken en gevolgen van oorlog en politiek geweld. 
  • De oprichting van PACS, het Centre for Peace and Conflict Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam, een instituut dat een platform biedt voor samenwerking rondom vraagstukken van politiek geweld, vredesopbouw en governance van conflict. Sinds de start van PACS aan het begin van 2019 is er een gemeenschap van wetenschappers ontstaan die de interdisciplinaire benadering van de thema’s oorlog en vrede nuttig vindt en graag wil voortzetten.

Nu zowel de minor als het instituut PACS zijn opgezet, is het moment daar om PACS officieel in te luiden met een launch event, waar het bestaan van PACS gevierd en kenbaar gemaakt kan worden. Dit launch event wordt georganiseerd in de vorm van een lezing door prof. Scott Shapiro, Professor of Law and Professor of Philosophy aan Yale Law School. In 2017 heeft hij samen met prof. Oona Hathaway het boek The Internationalists: How a Radical Plan to Outlaw War Remade the World gepubliceerd, waarin de invloed van het 1928 Paris Peace Pact op vrede en veiligheid uiteengezet wordt. Hiermee levert Shapiro een van de meest besproken bijdragen aan het veld van Peace & Conflict van de afgelopen jaren.

LINK
Minor Peace and Conflict Studies