Publicatiefonds

Doorlopend fonds voor een bijdrage bij de publicatie van handelsedities van dissertaties, jubileumboeken, biografieën en (bundels van) wetenschappelijke artikelen.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 15.000,- (p. jr.)
Looptijd:  structureel 

De Van Coeverden Adriani Stichting (VCAS) stelt jaarlijks € 15.000 beschikbaar voor het Publicatiefonds. Het fonds stimuleert de publicatie van wetenschappelijke artikelen, boeken en biografieën die in relatie staan tot de identiteit van de VU in de breedste zin van het woord. De VUvereniging is namens de rector magnificus VU de beheerder en penvoerder van het fonds.

Aanvragen voor het fonds kunnen doorlopend worden ingediend via vereniging@vu.nl.

Een aanvraag bestaat uit:

  1. Een korte uiteenzetting over het beoogde doel van de publicatie.
  2. Een toelichting op de aansluiting bij de doelstelling van het Publicatiefonds.
  3. CV van de indiener.
  4. Een planning, een begroting en eventuele offertes.

De hoogte van het bedrag is variabel (tussen € 250 en € 1500). Wel is het van belang dat er ook andere financiële middelen zijn in de vorm van cofinanciering (bijvoorbeeld andere subsidieverstrekkers, of een eigen bijdrage van de aanvrager).
In de ondersteunde publicatie wordt het Publicatiefonds vermeld en het logo van de VUvereniging opgenomen. En ook ontvangen wij graag een drietal exemplaren van de publicatie ter verspreiding in ons netwerk.

Wil je meer informatie over het Publicatiefonds, of wil je een aanvraag indienen? Neem dan contact op met Annemarie Bibo (secretaris VUvereniging) en Fernie Maas (bestuurssecretaris VUvereniging) via vereniging@vu.nl.