Reflectie op waarden bij dreigende extreme vroeggeboorte: ontwikkeling van een keuzehulp voor ouders

Zorgverleners en onderzoekers ontwikkelen een keuzehulp die ouders ondersteunt in het nemen van beslissingen bij dreigende extreme vroeggeboorte.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 30.000 (totaal)
Looptijd:  2021 - 2022 

Wanneer kinderen extreem vroeg geboren dreigen te worden, moeten ouders vaak onder hoge tijdsdruk samen met zorgverleners beslissingen nemen. Het gaat hier om moeilijke en zware beslissingen over leven en dood van het ongeboren kind. Zorgverleners maken in het begeleiden van ouders bij het maken van deze beslissingen gebruik van bestaande instrumenten, die zich vooral richten op het structuren van de feitelijke informatie die op dat moment voorhanden is. In dit project wordt een keuzehulp ontwikkeld die zich ook richt op de ervaring, waarden en levensvisie van ouders.

Met hulp van een groep experts ontwikkelen zorgverleners en onderzoekers de keuzehulp. Verschillende versies worden getest in pilots, zodat het mogelijk is de ervaringen van ouders en zorgverleners mee te nemen. De definitieve keuzehulp zal in de loop van 2022 beschikbaar zijn. Het ontwikkelen van deze keuzehulp bouwt voort op de brede kennis en ervaring in de ontwikkeling van (laagdrempelige) ondersteuning bij morele dilemma’s in de zorg en diversiteit binnen het Amsterdam UMC.

SAMENWERKING
Afdeling Ethiek, Recht & Humaniora Amsterdam UMC, locatie VUmc
Afdelingen Gynaecologie & obstetrie en Neonatologie Amsterdam UMC, locatie VUmc
Dienst Pastoraat en Geestelijke verzorging Amsterdam UMC, locatie VUmc

LINKS
Afdeling Ethiek, Recht & Humaniora