Seniorengezelschap VU/VUmc

Goede sociale contacten onderhouden na het verlaten van de VU of het VUmc.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 2.000,- (p. jr.)
Looptijd:  structureel 

Het Seniorengezelschap telt ongeveer 250 leden die de VU en het VUmc hebben verlaten door vervroegde pensionering of een daarmee vergelijkbare regeling.
De structuur van het Gezelschap is een vereniging zonder winstoogmerk en is opgericht in 1993.

De kern van de activiteiten is het zorgen voor goede sociale contacten tussen de leden. Per kwartaal verschijnt er een nieuwsbrief. Op iedere eerste dinsdagmiddag van de maand wordt er een presentatie gegeven over een belangwekkend onderwerp. Sommige in relatie tot VU/VUmc, zoals organisatieontwikkeling en bouwplannen op de campus, of nieuwe medische en andere wetenschappelijke ontwikkelingen. Andere met een wat breder perspectief, zoals kunst, cultuur, natuur en filosofie.
Ook onderwerpen met specifieke focus op onze doelgroep komen aan de orde, zoals informatie over goed en gezond ouder worden, of voorlichting door de politie over veiligheid en oplichtingtrucs. Van elke lezing staat op de website een samenvatting die ook in de nieuwsbrief te lezen is.

LINK
Seniorengezelschap VU/VUmc